Barnomsorg på obekväm tid

Du som arbetar på tider när förskola eller pedagogisk verksamhet inte erbjuds, kan söka omsorg för ditt barn på kvällar, nätter och helger.

Du kan ansöka om omsorg på obekväm tid om du: 

 • har barn i åldern 1-10 år och arbetar på obekväm arbetstid under kvällar, nätter/och helger och inte har möjlighet att ordna omsorg för ditt barn.
 • är ensamstående eller är sambo (folkbokförda på samma adress) och ni båda arbetar samtidigt på obekväm arbetstid
 • har behov av omsorg på obekväm arbetstid vid minst två tillfällen i månaden

Verksamheten vänder sig i första hand till familjer som är folkbokförda i Huddinge kommun, men i mån av plats kan vi erbjuda barn från andra kommuner en placering.

Blankett för ansökan om omsorg på obekväm arbetstid

Det här ska du bifoga till din ansökan: 

 • Arbetsgivarintyg
 • Arbetsschema som är undertecknat av din arbetsgivare
 • Om båda vårdnadshavarna arbetar på obekväm arbetstid lämnar ni in varsitt skriftligt intyg från era respektive arbetsgivare
 • Ett schema för vilka tider barnet ska vistas i verksamheten.

Blankett för att lämna in schemauppgifter

Nattviolen

Nattviolen är den pedagogiska verksamhet som har öppet för barn kvällar, nätter och helger. Verksamheten inryms i förskolan Ängens lokaler på Lännavägen 30 från och med 1 oktober 2018.

Öppettider

 • Förskola på dagtid måndag-fredag: kl. 06.30-18.00
 • Omsorg på vardagskvällar och –helger: kl. 17.30-06.30
 • Helger: öppet dygnet runt

Verksamheten på nätter, kvällar och helger går att få 365 dagar om året, om det finns behov av det. Vid större helger som till exempel jul eller under sommaren kan barnens familjer meddela om de har behov av tillsyn och/eller ledighet.

Barnens vistelsetid på förskolan

Barnens schema utgår från föräldrarnas arbetstid och restid, vilket betyder att barnet är ledigt från förskolan när föräldern är ledig. Barnen kan vara i verksamheten under den tid när föräldrarna behöver sova för att få en dygnssömn motsvarande åtta timmar.

Regler och förhållningssätt

För att verksamheten ska fungera bra för barn och personal finns vissa regler för förskolan. 

 • Ändringar i barnets schema: Om du behöver göra ändringar i barnets schema måste du meddela förskolan två veckor i förväg. Det behövs för att vi ska kunna planera verksamheten och för att du ska kunna vara säker på att det finns plats för och möjlighet att ta hand om ditt barn.

 • Introduktionstid på Nattviolen: Introduktionstiden för nya barn på Nattviolen är ungefär två veckor. Tillsammans med dig som förälder kommer vi överens om hur schemat för introduktionen ser ut.
 • Föräldraledighet: Är du föräldraledig för vård av syskon har du inte rätt till omsorg på obekväm arbetstid under föräldraledigheten. Efter föräldraledighetens slut får du göra en ny ansökan för barnet.
 • Uppsägning av plats: Uppsägningstiden för en plats på Nattviolen är en månad.

 

Uppdaterad 2 juli 2019

Var informationen till din hjälp?