E-tjänster i grundskolan

Som vårdnadshavare med ett barn i Huddinges grundskolor kommer du i kontakt med ett antal e-tjänster. Här hittar du länkar och information om dem.

Du behöver e-legitimation för att logga in på Huddinges e-tjänster. En e-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, till exempel id-kort eller körkort.

Skola24

Skola24 används för att rapportera elevers frånvaro. Som vårdnadshavare kan du ta del av schema och inrapporterad frånvaro och göra frånvaroanmälningar. På vissa skolor kan du även ansöka om ledighet i Skola24. 

Vårdnadshavare med barn i grundskola är automatiskt anslutna till Skola24 och kan logga in direkt med e-legitimation. 

Inloggning Skola24

Frånvaroanmälan kan också ringas in.

Frånvaroanmälan

Telefonnummer för inrapportering av frånvaro via Skola24

Telefon: 0515-777 600

Skola24 för god man och familjehemsförälder

Vänd dig till skolassistenten på barnets skola för hjälp med att skapa ett konto i Skola 24.

Unikum

Unikum är ett verktyg för vårdnadshavare, pedagoger och elever. Lärplattformen används för att samarbeta kring mål, planer, dokumentation och kvalitet i skolan.

Logga in på Unikum med BankID

Ansökan om modersmålsundervisning

Elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning.

Modersmålsundervisning

E-tjänst för ansökan om modersmålsundervisning

Ansökan om skolskjuts

I vissa fall kan elever åka gratis till och från skolan med skolskjuts.

Skolskjuts

E-tjänst för ansökan om skolskjuts

Söka skola

Du ska söka skola för läsåret 2021/2022 om du har ett barn som:

  • fyller sex år under 2021 och ska börja förskoleklass.

  • ska börja årskurs 4 eller 7 hösten 2021 och i dag går på en skola där den årskursen inte finns.

E-tjänst Söka skola

Mer information om att söka skola i Huddinge

Andra e-tjänster och blanketter

Vissa ärenden kräver fortfarande att du fyller i en blankett och skickar in eller lämnar till skolan. Det gäller till exempel ledighetsansökan på de skolor som inte erbjuder det i Skola24. Alla e-tjänster och blanketter hittar du på vår servicewebb E-tjänster och blanketter.

Uppdaterad 2 februari 2021

Var informationen till din hjälp?