Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att alla barn som fyller sex år under nästa år, ska börja i förskoleklass höstterminen 2018. 

Barnen går i skolan tre timmar varje dag.

Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan och har samma läsårstider.

Söka skola

Du kommer att få information om hur skolansökan går till, hemskickad i början av januari.

Läs mer om att söka skola

Fritidshem

Du kan också söka fritidsplats om du har ett barn som ska börja i förskoleklass.

Läs mer om fritidshem 

Skolskjuts

I vissa fall kan eleverna få åka gratis till och från skolan med skolskjuts. Det gäller i första hand med SL-buss (SL-kort) och i andra hand med skolbuss eller skoltaxi. Skolskjutsen gäller vid skoldagens början och slut. Den gäller inte till och från fritids eller om det är skollov. Läs mer som skolskjuts

Uppdaterad 20 november 2017

Var informationen till din hjälp?