Förskoleklass

Riksdagen har beslutat att skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år. Det betyder att förskoleklass är obligatoriskt för alla barn i Sverige. Ändringen gäller från 1 januari år 2018.

Förskoleklass är en egen skolform inom grundskolan och har samma läsårstider.

Söka skola

Du kommer att få information om hur skolansökan går till, hemskickad i början av januari.

Läs mer om att söka skola

Fritidshem

Du kan också söka fritidsplats om du har ett barn som ska börja i förskoleklass.

Läs mer om fritidshem 

Skolskjuts

I vissa fall kan ditt barn ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.
Läs mer om skolskjuts

Uppskjuten skolplikt

Om det finns särskilda skäl kan ett barn beviljas uppskjuten skolplikt.

Läs mer om uppskjuten skolplikt

Uppdaterad 2 februari 2021

Var informationen till din hjälp?