Grundsärskola

Grundsärskolan är till för barn som har svårt att klara målen för grundskolan på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller hjärnskada.

Grundsärskolan omfattar årskurs 1-9. Barnet kan antingen

 • gå i en grundsärskoleklass med andra elever med liknande behov
 • eller gå i en grundskoleklass men läsa efter grundsärskolans kursplaner

Träningsskolan

Inom grundsärskolan finns träningsskolan, som är en särskild inriktning för elever som har svårt att ta till sig vissa ämnen. I träningsskolan läser eleverna ämnesområden istället för ämnen.

På Skolverket kan du läsa om läroplanen för grundsärskolan och vilka ämnen som ingår. Där finns också information om träningsskolan.

Gå till Skolverket

Att söka till grundsärskolan

Utredning

Innan barnet kan börja i grundsärskolan görs en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

 1. pedagogisk bedömning av hur barnet kan nå grundskolans kunskapskrav
 2. medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
 3. social bedömning av sociala hinder för inlärning
 4. psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå

Skolstödsenheten i Huddinge kommun fattar beslut om barnet ska gå i grundsärskola eller inte, baserat på utredningen. Om ditt barn ska börja i grundsärskolan erbjuder kommunen en plats i någon av våra kommunala skolor. Utgångspunkten för placeringen är elevens behov och avståndet till skolan.

När utredningen är klar

Om skolstödsenheten har fattat beslut om barnet ska gå i grundsärskola kan du som vårdnadshavare skicka in en ansökan om i vilken skola du vill att ditt barn ska gå i. 

Ansökan placering grundsärskola

Grundsärskoleförberedande förskoleklass

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk för alla barn som fyller sex år. För barn som har fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning före sex års ålder och där vårdnadshavarna kommer att välja grundsärskola i årskurs 1, finns möjligheten att börja förskoleklass vid någon av kommunens grundsärskoleenheter. Syftet är att förbereda en övergång till grundsärskolan. 

Ansökan till grundsärskoleförberedande förskoleklass

En förutsättning för att söka är att det finns underlag som visar att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp. Vid frågor mejla handläggare för grundsärskolefrågor vid Skolstöd, Barn- och Utbildningsförvaltningen på skolstod@huddinge.se

Fritidshem för grundsärskola 

På de skolor som har grundsärskoleverksamhet finns också möjlighet för eleverna att gå på fritids, antingen i grundskolans fritidshem eller i egna mindre grupper.

Fritidsverksamheten är första hand för barn i åldern 6 till 13 år. Barnet får gå på fritids till och med den termin när barnet fyller 13 år. Barn som fyller år under vårterminen får behålla platsen till 30 juni och barn som fyller under hösten till den 31 december.

Ansökan om fritidshemsplats i grundsärskolan 

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är insatser för dig med funktionsnedsättning som bor tillsammans med familjemedlemmar. 

Läs mer om olika former av korttidsvistelse

Grundsärskolor i Huddinge kommun

 • Balingsnässkolan: åk 7-9, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola
 • Kästaskolan: åk F-6, grundsärskola
 • Lindskolan: åk F-9, autism, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola
 • Mörtvikskolan: åk F-6, grundsärskola
 • Solfagraskolan: åk F-6, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola
 • Utsäljeskolan: åk F-6, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola
 • Östra grundskolan: åk 7-9, grundsärskola, grundsärskola inriktning träningsskola

Uppdaterad 27 augusti 2019

Var informationen till din hjälp?