Grundskolans läsår

Läsåret 2018/2019

Gemensamma studie- och lovdagar för de kommunala skolorna i Huddinge.  Utöver dessa beslutade dagar kan skolan ha ytterligare studiedagar. Kontakta din skola för mer information när de är inplanerade.

Höstterminen 2018

Från och med i år är förskoleklass obligatoriskt för alla sexåringar. 

Den 1 augusti  tar grundskolan över ansvaret för de barn som ska börja i förskoleklass.  Då kan ditt barn gå på fritidshem. Ta kontakt med rektorn om ni har behov av fritidshem innan skolstarten. 

20 augusti Höstterminen startar
29 oktober - 2 november (vecka 44) Höstlov/läslov
20 december Terminsavslutning

Vårterminen 2019

8 januari Vårterminen börjar
25 februari - 1 mars (vecka 9) Sportlov
15 april - 18 april (vecka 16) Påsklov
31 maj Lovdag
7 juni  Lovdag
12 juni Skolavslutning

Uppdaterad 17 augusti 2018

Var informationen till din hjälp?