Ängsnässkolan

Ängsnässkolan är en kommunal skola med årskurserna 4-6 som ligger i Sjödalen-Fullersta, nära Huddinge centrum.

Skolan som sätter trygghet och kunskap i fokus. Vår skola är en mellanstadieskola med elever i årskurserna 4-6. Den ligger nära centrum, bussar och pendeltåg, simhall och bibliotek. I vårt närområde finns möjligheter till härliga naturupplevelser. 

En trygg och glad elev lär sig bättre och därför arbetar vi med social kompetens, värdegrundsarbete är viktigt och finns på elevernas schema varje vecka och Olweus, som är ett forskningsbaserat antimobbingprogram. Trivsel och gemenskap skapar vi genom att arbeta över klassgränserna. Vi arbetar i årskursvisa arbetslag där personalen har ett gemensamt ansvar för årskursens alla elever. I arbetslagen finns en bred ämneskompetens som kommer alla elever till del. 

Vår höga andel behöriga lärare, specialpedagoger och engagerad fritidspersonal bidrar till goda resultat och hög trivsel. Vi har också satsat på att ha interaktiva whiteboard s.k. Smartboards i alla klassrum. Alla elever från årskurs fyra har en egen ipad som ett verktyg för inlärning.

Från vår skola går eleverna med goda kunskaper, stärkt självförtroende, lust att lära och nyfikenhet på livet!

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 4 januari 2019

Var informationen till din hjälp?