Balingsnässkolan

Balingsnässkolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Vi är kreativa!

Vår skola är en kreativ miljö där olika uttryckssätt används för att förmedla, förvärva och redovisa kunskaper. Möjligheterna till rörelse och skapande genom musik, bild och hantverk är enastående och den skapande verksamheten går som en röd tråd genom alla åldrar, hand i hand med de mer teoretiska ämnena. Vi har också ett väl fungerande skolbibliotek och utmanar eleverna till läsning på olika sätt. 

Balingsnässkolan är en arkitektoniskt modern och spännande byggnad, idylliskt belägen i skogsbrynet strax utanför centrumbebyggelsen. Skolans omgivningar består av både skog, berg, gräs, spelplaner och stora plana lekytor. I skolan går ca 600 elever från förskoleklass upp till år 9, samt särskolan som har en grundsär och en träningsskoleklass.

Skolan har väl fungerande klass- och elevrådsrutiner. Elevråden, som träffas en gång i månaden, innehåller elever från skolans samtliga klasser så att alla får vara med och påverka den demokratiska processen. För oss är det viktigt att eleverna har möjlighet att påverka, och att de själva upplever att deras röster blir hörda. Skolan har även ett föräldraråd som är ett viktigt forum för samverkan mellan skola och hem. Alla intresserade föräldrar är välkomna att en gång i månaden träffa skolans ledning samt ta del av inbjudna gäster, både skolans pedagoger och gästföreläsare.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 20 december 2018

Var informationen till din hjälp?