Edboskolan

Edboskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Trångsund.

Edboskolan är en F-6 skola och den ligger i Östra Skogås. På skolan finns fritidshem som är indelade i barngrupper från årskurs F-1 och 2-3 och 4-5.

På Edboskolan ska barn, föräldrar och personal uppleva att verksamheten från första dagen i förskoleklassen till årskurs 6 styrs av en gemensam syn på växande och utveckling. Verksamheten organiseras så att varje individ ges möjlighet att finna sina personliga uttrycksmedel.

Varje barn ska erbjudas den trygghet och kontinuitet som för honom eller henne garanterar en maximal utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. På Edboskolan sker denna utveckling genom positiva utmaningar, uppmuntran och professionell handledning av goda pedagoger med djupa ämneskunskaper. Alla ska känna en möjlighet till reellt inflytande genom de olika forum som skapats för delaktighet och inflytande. Skolans pedagoger, och även övrig personal, utvecklar gemensamt barns och ungdomars naturliga nyfikenhet. Skolan har ett stort utbud av idrotts och kulturaktiviteter. 

Elevvården är högt prioriterad på Edboskolan. Elevvårdsteamet, som består av skolledning, kurator, skolsköterska samt speciallärare, möts varje vecka och arbetar för att skapa goda förutsättningar för inlärning och ett gott arbetsklimat för barnen. Detta sker såväl i förebyggande arbete som i form av stöd när problem uppstår.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 15 januari 2019

Var informationen till din hjälp?