Kästa förskola och skola

Kästa skola är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Flemingsberg.

Kästa skola är en helt nybyggd skolamed cirka 230 elever.

Alla förskolans och skolans lokaler ligger i samma byggnad. Det skapar en trivsam miljö och öppnar upp för samarbete. Varje årskurs i skolan har rum i olika storlekar och dessa kommer att möbleras och inredas efter skoldagens och elevernas olika behov. Rummen ligger samlade runt gemensamma torg. Detta skapar en trivsam miljö och öppnar upp för samarbete och åldersblandat utbyte.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

Kontakt

Uppdaterad 15 januari 2019

Var informationen till din hjälp?