Myrstugubergets friskola

Myrstugubergets friskola är en fristående skola med årskurserna F-5 som ligger i Vårby.

”Vi möter dagens och skapar morgondagens samhälle”

Myrstugubergets Friskola är en fristående skola i Huddinge kommun. Skolan är belägen på Myrstuguberget i Masmo strax söder om Stockholm. År 1994 öppnades skolan på initiativ av en grupp föräldrar boende i närområdet. Skolan har omkring 120 elever i förskoleklass upp till årskurs 5.

Hos oss lär sig eleverna att ta ansvar för sig själv och sin skolgång och visa hänsyn mot varandra. Trygghet och god arbetsmiljö är grunden för att kunna lära sig och ta till sig kunskap. Största delen av undervisningen i basämnena är i halvklass, där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar.

Personalen sätter eleven i centrum, arbetar i team, är flexibla och får på så sätt en värdefull helhetssyn på verksamheten.

På skolan strävar vi efter att utveckla vår pedagogik och metodik. Vi är en skola i ständig utveckling där alla kan bidra med ett stort engagemang och ta ansvar för en bra verksamhet.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Kontakt

Uppdaterad 12 september 2018

Var informationen till din hjälp?