Östra grundskolan

Östra grundskolan är en kommunal skola med årskurserna 4-9 som ligger i Skogås.

Gynnar kunskap, trygghet och mångfald

Östra grundskolan är en 4-9-skola där också två klasser från särskolan ingår. På skolan lägger vi stor vikt vid att skapa en lugn och trygg skolmiljö och vi ser olikhet och mångfald som en styrka.

Östra grundskolan ska vara en mötesplats för utveckling inom lärande, hälsa och demokrati. Vår utbildning syftar till att ge eleverna rätt förutsättningar och verktyg för att lyckas med sina nuvarande och framtida studier.

Vi utbildar idag morgondagens världsmedborgare och utvecklar därför elevernas kommunikativa förmåga, kreativitet och sociala förmågor - egenskaper som är betydelsefulla kvalifikationer i framtida yrken, också ur ett globalt perspektiv.

Östra grundskolan arbetar med varje elev enligt en individuell utvecklingsplan. Undervisningen bygger på lokala, pedagogiska planeringar där vi arbetar med det centrala innehållet som Skolverket fastslagit i den nya läroplanen, Lgr-11.

Vi jobbar också med trivsel och trygghet. Rastvärdar umgås med våra elever på alla raster. 

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 18 januari 2019

Var informationen till din hjälp?