Sjötorpsskolan

Sjötorpsskolan är en kommunal skola som under läsåret 17/18 har årskurserna F-4. Skolan ligger underbart till med närhet till skog och mark i Skogås. Skolan har cirka 320 elever och vi har ungefär 30 olika modersmål utöver svenska.

Skolans vision är: Sjötropsskolan, en trygg skola för framtiden med fokus på kunskap och glädje.

Vi vill ge alla elever en bra start i livet, både socialt och kunskapsmässigt. Vi arbetar medvetet med att öka elevernas trygghet och att alla ska känna sig sedda och få stöd i sin sociala utveckling. Det är viktigt att skolan har ett stort fokus på skolans uppdrag och att följa med i forskning om vad som gynnar verksamheten bäst. 

Vårt mål för undervisningen är att varje elev ska nå kunskapskraven i varje ämne. Vi vill ge alla elever möjlighet att utvecklas till goda läsare och vi arbetar med elevens läsande för att stimulera till ökad kunskap och intresse för litteratur som lustfylld kunskapskälla. I årskurs 1 har vi extra lärare som enbart arbetar med elevernas läsutveckling. Vi ser språket som ett viktigt verktyg i ett livslångt lärande. Därför lägger vi stor vikt vid att stimulera eleverna i sin språkutveckling. 

Skolans alla tre verksamheter, förskoleklass, skola och fritidshem arbetar medvetet med systematiskt kvalitetsarbete för att hela tiden utveckla och förbättra undervisningen och utbildningen för eleverna. 

Hälsofostran är en stor del av skolans arbete för att öka måluppfyllelse och välmående hos eleverna. Vi har utökad undervisning i idrott och hälsa. Våra elever har någon form av idrott eller rörelse varje dag. Eleverna i årskurs två har simundervisning. 

Vi stärker lärandet genom kreativa arbetssätt, där vi vill väcka elevens nyfikenhet och lust till lärande. Varje individ bemöts och lärandet anpassas till vars och ens förmåga och tidigare erfarenheter. 

Vi stärker elevernas delaktighet i att ta ansvar för sin undervisning och skolmiljö genom vårt arbete med elevråd. Det är viktigt att vårdnadshavarna känner sig delaktiga i skolans arbete och skolan har därför ett instagram-konto där det går att följa våra tre verksamheter, förskoleklass, skola och fritidshem med bilder ur vår dagliga verksamhet.  

Skolledningen tillsammans med personalen har stort fokus på eleven och elevens utveckling. Vi vill att alla elever ska lyckas utifrån sina förutsättningar. Vi tar elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling på stort allvar.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 7 december 2018

Var informationen till din hjälp?