Skansbergsskolan

Skansbergsskolan är en kommunal skola med årskurserna F-2 som ligger i Segeltorp.

Skansbergskolan startade sin verksamhet 2014. Idag är det en skola från F-klass till åk 2. Från och med hösten 2018 kommer skolan att vara fullt utbyggd med 4 klasser från F-klass till åk 3. På skolan går idag ca 90 barn. Skolgården är helt ny och mycket tilltalande för lek och andra aktiviteter.

Skolans ledningsgrupp består av rektor och en biträdande rektor. Rektor har det övergripande ansvaret, medan biträdande rektor, tillsammans med rektor, har det operativa ansvaret för skolan. Skolan är organiserad i fyra pedagogiska arbetslag, där varje arbetslag leds av en arbetslagsledare. På fritids finns en arbetslagsledare per enhet.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 13 december 2018

Var informationen till din hjälp?