Skogskällan

Skogskällan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Skogskällan är en enparallellig F-3- och treparallellig 4-6 skola. I Skogskällan arbetar våra engagerade och kompetenta pedagoger att med hjälp av anpassningar och ett inkluderande arbetsätt stötta eleverna till att nå sin fulla potential. Fritidshemmet är uppdelat mellan fritids F-3 och Eftis 4-6 som i samverkan med skolan arbetar för att utveckla våra elever både akademisk och socialt.

Skolans fantastiska läge, med närhet till natur och idrottsanläggning inspirerar och möjliggör olika typer av utomhusaktiviteter under skoldagenI Skogskällan jobbar vi för en rolig och stimulerande rastverksamhet där elever och personal tillsammans skapar aktiviteter anpassade efter olika åldrar och intressen.

För att rusta eleverna inför framtiden använder vi oss av digitala verktyg som ett hjälpmedel i undervisningen. Skogskällans lågstadieelever  har en iPad på två elever. På mellanstadiet har alla elever tillgång till en egen iPad.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

Kontakt

Uppdaterad 21 december 2018

Var informationen till din hjälp?