Snättringeskolan

Snättringeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Trygg och harmonisk arbetsplats för både elever och personal 

Vi är en F-6 skola med 550 elever i närheten av Stuvsta centrum. På vår skola får alla elever den undervisning som passar bäst utifrån sina förutsättningar och behov. Vi erbjuder alla elever trygghet och kontinuitet som ger möjligheter till utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Detta sker genom positiva utmaningar, uppmuntran och professionell undervisning av legitimerade pedagoger. Hos oss finns också sex fritidshem och ett öppet fritids (åk 4-6) som är väl förankrade i och bygger sin verksamhet utifrån skolans styrdokument.

På vår skola har vi en stödjande och tillgänglig lärmiljö samt höga förväntningar på såväl elever som personal. Samtliga klassrum är utrustade med smartboard och vi har en-till-en (iPad) i åk 1-6 , samt ett flertal iPads i förskoleklasserna.

På Snättringeskolan är elevhälsoarbetet högt prioriterat. Vi arbetar aktivt förebyggande- och hälsofrämjande mot alla former av kränkande behandling för att skapa de bästa förutsättningarna för inlärning samt ett gott arbetsklimat för alla elever genom vårt trygghetsarbete.

Vi genomför elevledda utvecklingssamtal i samtliga årskurser för att göra eleverna medvetna om sitt eget lärande och öka delaktigheten. Vi är en WCP-skola (World Childrens Prize) och också övningsskola med nära samarbete med lärarutbildningen på Södertörns Högskola.

Vår strävan är att all verksamhet på skolan ska genomsyras av miljö- och hållbarhetstänkande. Att på olika sätt värna om både närmiljön och naturen runtomkring är en viktig del av vårt arbete.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 21 december 2018

Var informationen till din hjälp?