Trångsundsskolan

Trångsundsskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Trångsund.

Vi har cirka 750 elever och skolan består av ett antal byggnader som ligger nära naturen. Här arbetar vi med olika arbetssätt efter elevernas behov.

Skolans värderingar beskrivs genom tre ledord som präglar vårt dagliga arbete:

  • Goda relationer
  • Tillit
  • Lugn och ro

Livskunskap finns i på schemat som ett obligatoriskt ämne med egna lektioner 60 min i veckan. All personal och alla elever utbildas kontinuerligt i ämnet. På skolan finns en grupp pedagoger som ansvarar för att utbilda personalen i värdegrundsfrågor. Det råder god stämning och skolan har höga siffror resultatmässigt.

Idag har skolan en åldersblandad verksamhet i två enheter. Inför läsåret 17/18 kommer vi dock att förändra skolans arbetssätt och endast erbjuda åldershomogena klasser från F till årskurs 9.

Trångsundsskolan har fem olika avdelningar för förskolebarn till årskurs 6: Tellus, Kometen, Satellit, Vintergatan och Galaxy. Öppning och stängning har vi i skolans matsal. Våra fritidshem har öppet klockan 06.30-18.00. Frukosten för fritidsbarnen serveras i skolans matsal från 07.15 till 07.30 och då är en av fritidspersonalen med barnen. Efter 07.30  ansvarar matsalspersonalen för frukosten till de övriga eleverna i skolan.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 25 januari 2019

Var informationen till din hjälp?