Utsäljeskolan

Utsäljeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Segeltorp. I skolan finns även en grundsärskola för elever i samma åldrar.

En skola med studiemotiverade elever där vi arbetar tillsammans i syfte att stärka varandra.

Utsäljeskolans värdegrund beskriver hur viktigt det är med bra relationer för att kunna utvecklas och lära – "Det är viktigt för mig att det går bra för dig".
I skolans vision framgår det tydligt att elevernas trygghet, lust till lärande och respekt för olikheter är viktigt att ha med sig inför framtiden. Dessutom vill skolan att eleverna ska bära med sig positiva minnen från sin skoltid.

Med cirka 600 elever och 100 personal, samt 22 barn i särskola är Utsäljeskolan en relativt stor skola. Som besökare får man ett välkomnande intryck när man besöker skolan. Byggnaden från slutet av 1970-talet och skolan ligger vackert omgiven av grönska, villor och radhus.

Förutom grund- och särskolan består verksamheten av fem fritidshem med heldagsomsorg. Våra fritidsavdelningar är åldershomogena dvs ett fritids för förskoleklasserna, ett fritids för åk 1, ett fritids för åk 2 osv. På varje fritidsavdelning finns en utbildad fritidspedagog som ansvarar för det pedagogiska upplägget. I skolan finns även en öppen fritidsverksamhet för elever i årskurs 4-6.

En stor del av maten är ekologisk (70 procent) och eleverna får tidigt lära sig att slänga så lite som möjligt. All slängd mat vägs dagligen och för att minska matsvinnet diskuteras resultat och olika åtgärder tillsammans med eleverna i matrådet. I stort sett all mat lagas från grunden och färdiglagad mat från fabrik, såsom blodpudding, korv och pasta serveras sällan.

Elevernas lärande står i centrum för arbetet i Utsäljeskolan. Forskning visar att högt ställda krav också ger höga resultat vad avser elevernas kunskapsutveckling. Av den anledningen utmanas eleverna dagligen för att kunna nå sin fulla potential. I

Utsäljeskolan ställs också krav på kompetens och behörighet vad avser skolans personal.

Eftersom vi förbereder våra elever för de utmaningar som finns i dagens och framtidens samhälle används digital teknik i undervisningen såsom Smartboards, iPads, chromebooks och laptops. Skolans profil lyder "Utsäljeskolan – tillsammans ITiden". I det vardagliga skolarbetet används digitala lärresurser i form av olika digitala kommunikationsytor och digitala läromedel. I It-rådet representeras alla klasser av digitala ledare som valts ut i klasserna. I skolans ljudstudio spelar eleverna in olika avsnitt till skolans poddradio.

Elevernas upplevelse av trygghet är ett viktigt område för Utsäljeskolan och vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande i många avseenden.

Trygghet och kunskap går hand i hand. Om man kan mycket blir man trygg och är man trygg kan man lära sig mycket – det är en framgångsrik kombination.

Tidigare har vi i skolan arbetat med ett mobbningsförebyggande koncept enligt Olweusmetoden. Idag fortsätter arbetet men nu i en något annan form. Vi kallar vårt nuvarande mobbningsförebyggande arbete för VI-tid som betyder värdegrund och individ. Varje klass har veckovisa lektioner där ämnen som kamratskap, respekt för olikheter med mera diskuteras.

I Utsäljeskolan tänker och arbetar vi tillsammans och med ett inkluderande arbetssätt är alla elever välkomna i klassrummet. I skolan arbetar många specialpedagoger/speciallärare i ett nära samarbete med undervisande lärare. Målsättningen är att alla elever ska få den undervisning som passar dem bäst utifrån varje elevs förutsättningar och behov. I den senaste elevenkäten ser vi att 92 procent av eleverna är nöjda med det stöd de får i sitt skolarbete. Alla lärare i skolan har utbildning och lärarlegitimation.


Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan. 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 21 december 2018

Var informationen till din hjälp?