Vistaskolan

Vistaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Flemingsberg.

Vistaskolan ligger i ett naturskönt och expansivt område i närheten av centrala Huddinge. Vi strävar efter att ge skolans drygt 800 elever, från förskoleklass till årskurs 9, en känsla av trygghet, samhörighet och delaktighet.

Genom våra många olika råd får eleverna många möjligheter att vara delaktiga i beslutsprocesser. Genom elevledda utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan (IUP) får våra elever inflytande över sin egen kunskapsutveckling. Dessa planer går elever, föräldrar och undervisande lärare tillsammans igenom minst en gång per termin. På Vistaskolan har varje elev i årskurs 7 till 9 ett fördjupningsämne där eleven får utveckla sitt intresse ytterligare.

Vi arbetar i fräscha lokaler som byggts ut i etapper, den senaste 2005, med härliga grönområden i direkt anslutning till skolan. Vår ambition är att ge våra elever en trygg, utvecklande, skapande start i livet.

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kontakt

Uppdaterad 21 december 2018

Var informationen till din hjälp?