Jämför grundskolor

Annerstaskolan

Annerstaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Balingsnässkolan

Balingsnässkolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Visa jämförlistan

Edboskolan

Edboskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Trångsund.

Visa jämförlistan

Glömstaskolan

Glömstaskolan är en kommunal skola för årskurserna F-9 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Hörningsnässkolan

Hörningsnässkolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Sjödalen-Fullersta, nära Huddinge centrum.

Visa jämförlistan

Juringe förskola och skola

Juringe Skola är en fristående skola med integrerad förskola. Skolan ligger i Segeltorp och har 230 elever från förskoleklass till och med årskurs 5 samt 50 barn på förskolan.

Visa jämförlistan

Kräpplaskolan

Kräpplaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Kungsklippeskolan

Kungsklippeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Kvarnbergsskolan

Kvarnbergsskolan är en kommunal skola med årskurserna 7-9 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Källbrinksskolan

Källbrinksskolan är en kommunal skola med årskurserna 7-9 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Visa jämförlistan

Kästaskolan

Kästaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Långsjöskolan

Långsjöskolan är en kommunal skola som ska byggas i Segeltorp, som tillsvidare har verksamhet i Segeltorpsskolans lokaler.

Visa jämförlistan

Myrängsskolan

Myrängsskolan är en fristående skola med årskurserna F-3 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Sjötorpsskolan

Sjötorpsskolan är en kommunal skola som under läsåret 18/19 har årskurserna F-5. Skolan ligger underbart till med närhet till skog och mark i Skogås. Skolan har cirka 330 elever och vi har ungefär 30 olika modersmål utöver svenska.

Visa jämförlistan

Skapaskolan

Skapaskolan är en fristående skola med elever från förskoleklass till årskurs nio.

Visa jämförlistan

Snättringeskolan

Snättringeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Solfagraskolan

Solfagraskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Stenmoskolan

Stenmoskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Visa jämförlistan

Stensängsskolan

Stensängsskolan är en kommunal skola med årskurserna F-5 som ligger i Stuvsta-Snättringe.

Visa jämförlistan

Tomtbergaskolan

Tomtbergaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Sjödalen-Fullersta.

Visa jämförlistan

Utsäljeskolan

Utsäljeskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Segeltorp. I skolan finns även en grundsärskola för elever i samma åldrar.

Visa jämförlistan

Vistaskolan

Vistaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-9 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Visättraskolan

Visättraskolan är en kommunal skola med årskurserna F-6 som ligger i Flemingsberg.

Visa jämförlistan

Vårbackaskolan

Vårbackaskolan är en kommunal skola med årskurserna F-3 som ligger i Vårby Gård.

Visa jämförlistan

Vårbyskolan

Vårbyskolan är en kommunal skola med årskurserna 4-9 som ligger i Vårby gård.

Visa jämförlistan

Ängsnässkolan

Ängsnässkolan är en kommunal skola med årskurserna 4-6 som ligger i Sjödalen-Fullersta, nära Huddinge centrum.

Visa jämförlistan