Nolltolerans mot kränkande behandling

Alla elever ska ha en trygg skolvardag och i skolan är det nolltolerans mot kränkande behandling. Lärare och all annan personal som arbetar i skolan och får veta att ett barn eller en elev tycker att de har blivit utsatta för trakasserier eller kränkande behandling ska anmäla det till rektor. Rektor har ansvar för att se till att händelsen utreds, åtgärdas och följs upp så att alla former av kränkningar och trakasserier upphör.

Utredningssamtal för att hitta åtgärder

Det betyder att skolans personal pratar med eleverna som är inblandade, både de som är utsatta och de som upplevs utsätta andra, och deras föräldrar. Syftet med utredningssamtalen är att skolan hittar rätt åtgärder för att ge det stöd som behövs för att kränkningarna ska upphöra.

Varje skola har en plan

Skolan har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som beskriver hur vi jobbar främjande och förebyggande med frågorna.

I Huddinge kommun finns också stöd och rutiner för hur arbetet med att utreda och dokumentera kränkande behandling går till.

Att anmäla, utreda och vidta åtgärder kring uppgifter om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

Gör såhär om du blir utsatt för kränkningar i skolan 

  1. Om du som elev utsätts för kränkningar i skolan, eller om du tror att någon annan är utsatt för kränkningar, vänder du dig i första hand till din lärare eller till någon annan vuxen på skolan.
  2. Om du inte tycker att du blir lyssnad på, eller inte får den hjälp som krävs för att kränkningarna skall upphöra, vänder du dig till rektor eller ber din förälder höra av sig till rektor.
  3. Om du efter kontakt med rektor fortfarande inte tycker att du får den hjälp som krävs för att kränkningarna ska upphöra kan du göra ett klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen som då utreder händelsen och bidrar för att lösa situationen.

Om ditt barn blir utsatt för kränkningar i skolan

  1. Om du som vårdnadshavare misstänker eller får höra att ditt barn utsätts för kränkande behandling, tar du i första hand kontakt med ditt barns lärare eller med rektor.
  2. Om ni inte tycker att ni blir lyssnade på, eller inte får den hjälp som krävs för att kränkningarna ska upphöra kan ni göra ett klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen som då utreder händelsen och bidrar för att lösa situationen.

Klagomål som gäller grundskola

Skolornas planer mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Skolornas uppdaterade planer hittar du på grundskolornas skolwebbar. 

Alla grundskolor i Huddinge

Uppdaterad 10 november 2020

Var informationen till din hjälp?