Modersmålsundervisning

Elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få modersmålsundervisning. Från årskurs 6 får eleven betyg i ämnet. 

Modersmål kan läsas från förskoleklass. Elever som går på gymnasiet väljer modersmål i samband med sitt gymnasieval. 

Undervisning en gång i veckan

Modersmålsundervisningen sker en gång per vecka efter skolans slut, utanför skoldagens ordinarie schema. Undervisningen hålls i den skola där det finns flest elever som läser språket, eller på en centralt placerad skola. Eleven kan alltså behöva ta sig till en annan skola för undervisningen.

Det här gäller för att få läsa modersmål

  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket och det ska talas i hemmet dagligen (gäller inte samiska, finska, tornedalsfinska (meänkieli), romani chib eller jiddisch)
  • Eleven är adopterad och har grundläggande kunskaper i sitt modersmål
  • Minst fem elever vill läsa språket och det finns en lämplig lärare (elever som vill läsa finska, samiska, tornedalsfinska, romani chib eller jiddisch erbjuds modersmålsundervisning även om antalet elever är färre än fem).
  • Eleven kan bara få undervisning i ett modersmål (romska elever som kommer från utlandet kan få undervisning i två språk om det finns särskilda skäl)

Ansökan

Ansökan i grundskolan

Ansökan till modersmålsundervisning i grundskolan gör du via e-tjänsten Ansökan om modersmålsundervisning. 

Gå till e-tjänsten

Ansökan i gymnasieskolan

Ansökan om modersmålsundervisning i gymnasieskolan.

Uppdaterad 20 maj 2021

Var informationen till din hjälp?