Prao för elever i grundskolan

I Huddinge är alla elever i årskurs 8 ute på prao i två veckor. Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Det innebär att eleven lämnar skolan under tio skoldagar för att prova på ett arbete.

Tre ungdomar sitter tillsammans och pratar och skrattar.

Ingen arbetsplatsförlagd prao läsåret 2020-2021

Med anledning av covid-19 är den arbetsplatsförlagda praon för elever i Huddinges grundskolor inställd hela läsåret 2020-2021. 

Det innebär att praon genomförs inom ramen för ordinarie undervisning i skolan i stället för på arbetsplatser.

Syftet med prao är att öka elevernas kunskaper om arbetslivet.

Eleverna kan själva hitta en praoplats eller få en praoplats genom skolan.

Elever som hittar sin praoplats på egen hand ska lämna in ett praoavtal, där arbetsgivaren även ska göra en riskbedömning, senast fyra veckor innan praoperioden börjar. Blanketten ska vara underskriven av både arbetsgivare och vårdnadshavare.

Praoavtal och riskbedomning.

Under praoperioden ska handledaren fylla i ett närvarointyg som sedan ska lämnas in till skolan efter praon.

Närvarointyg vid prao i grundskolan.

Ersättningar under prao

  • Eleverna får ingen lön eller ersättning för arbetet.
  • Eleverna får ett SL-kort för att kunna resa till och från arbetsplatsen om det är längre än fem kilometers gångväg och eleven inte har eget SL-kort.
  • Eleven får lunchersättning om arbetsplatsen inte bjuder på lunch och eleven inte kan äta på en skola i närheten.

 Lunchersättning vid prao.

Arbetsmiljö och hälsa

För den som är 13-15 år gäller särskilda regler.

  • Eleven får bara utföra "lätt och ofarligt arbete".
  • Eleven måste ha en handledare som är tillgänglig för instruktioner och som kan svara på frågor.
  • Eleverna är person- och sakförsäkrade genom skolan under prao.

Har du frågor kring prao?

Kontakta din skolas studie- och yrkesvägledare. 

Uppdaterad 23 november 2020

Var informationen till din hjälp?