Prao för elever i grundskolan

I Huddinge är alla elever i årskurs 8 ute på prao i två veckor. Prao betyder praktisk arbetslivsorientering. Det innebär att eleven lämnar skolan under tio skoldagar för att prova på ett arbete.

Intresseanmälan för att ta emot praoelev

prao-bild.jpg

Syftet med prao är att öka elevernas kunskaper om arbetslivet.

Eleverna kan själva hitta en praoplats eller få en praoplats genom skolan.

Elever som hittar sin praoplats på egen hand ska lämna in ett praoavtal, där arbetsgivaren även ska göra en riskbedömning, senast fyra veckor innan praoperioden börjar. Blanketten ska vara underskriven av både arbetsgivare och vårdnadshavare.

Praoavtal och riskbedomning.

Under praoperioden ska handledaren fylla i ett närvarointyg som sedan ska lämnas in till skolan efter praon.

Närvarointyg vid prao i grundskolan.

Praoperioderna på de kommunala skolorna läsåret 2019-2020:

Källbrinksskolans praoperiod är framflyttad till höstterminen vecka 38-39. 

Balingsnässkolans praoperiod är framflyttad till höstterminen vecka 40-41.

Skola Prao-veckor
Annerstaskolan 48-49
Balingsnässkolan  40-41
Glömstaskolan 6-7
Kungsklippeskolan 11-12
Källbrinksskolan 38-39
Kvarnbergsskolan 42-43
Segeltorpsskolan 48-49
Trångssundsskolan 11-12
Vistaskolan 46-47
Vårbyskolan 4-5
Östra grundskolan 46-47

Ersättningar under prao

  • Eleverna får ingen lön eller ersättning för arbetet.
  • Eleverna får ett SL-kort för att kunna resa till och från arbetsplatsen om det är längre än fem kilometers gångväg och eleven inte har eget SL-kort.
  • Eleven får lunchersättning om arbetsplatsen inte bjuder på lunch och eleven inte kan äta på en skola i närheten.

 Lunchersättning vid prao.

Arbetsmiljö och hälsa

För den som är 13-15 år gäller särskilda regler.

  • Eleven får bara utföra "lätt och ofarligt arbete".
  • Eleven måste ha en handledare som är tillgänglig för instruktioner och som kan svara på frågor.
  • Eleverna är person- och sakförsäkrade genom skolan under prao.

Vill du ta emot en praoelev?

Vill du vara med och ge ungdomar en introduktion till yrkeslivet? Vi söker verksamheter och företag som vill ta emot elever i år 8. 

Att ta emot praoelev i Huddinge kommun.

Har du frågor kring prao?

Kontakta i första hand din skolas studie- och yrkesvägledare om du har frågor om prao. Du kan också kontakta Huddinge kommuns praosamordnare.

Uppdaterad 18 mars 2020

Var informationen till din hjälp?