Skolval

Att söka skola i Huddinge

Det år ditt barn fyller sex år har hen rätt att börja i förskoleklass eller årskurs 1. Du som förälder behöver då önska skola till ditt barn.

Skolvalet gäller även barn som inte har gått i förskoleklass, men som ska börja i årskurs 1.

Ditt barn kan också behöva göra ytterligare skolval under sin grundskoletid, till exempel till årskurs 4 eller 7, om dessa årskurser inte finns på barnets nuvarande skola.

Som nyinflyttad till Huddinge behöver du meddela kommunen ditt barns nuvarande skolplacering och kanske även söka en ny skola till ditt barn.

Har ditt barn en skolplacering men vill byta skola, kan du ansöka om detta när som helst under året. 

Principer för skolplacering

Du kan önska vilken skola du vill, men skolan kan bara ta emot elever i mån av plats. Det är rektorn för skolan som avgör hur många elever skolan kan ta emot. Vi har ej något kösystem. Det går endast att söka för innevarande skolår. Nästa skolår öppnar Januari-Februari 2018.

För Huddinge kommuns kommunala skolor finns det dessutom principer för mottagande enligt följande prioritetsordning:

  • Syskonförtur (syskon som samtidigt går i årskurserna F–3)
  • Relativ närhet

Olika typer av skolval

Grundskoleavdelningen

Telefontider till grundskolans handläggare: Måndag-fredag: kl. 10.00-11.00 och kl. 13.30-14.30

Telefon: Servicecenter: 08-535 300 00

E-post: grundskoleavdelningen@huddinge.se

Uppdaterad 12 september 2017

Var informationen till din hjälp?