Söka skola i Huddinge

Riksdagen har beslutat att alla barn som fyller sex år under nästa år, ska börja i förskoleklass höstterminen 2018. Du som vårdnadshavare behöver då söka skola till ditt barn. 

Du behöver även söka skola om ditt barn fyller sju år 2018, och inte har gått i förskoleklass. Då ska du ansöka till årskurs 1.

Ditt barn kan också behöva söka till en ny skola under sin grundskoletid, till exempel till årskurs 4 eller 7, om dessa årskurser inte finns på barnets nuvarande skola.

Som nyinflyttad till Huddinge behöver du meddela kommunen ditt barns nuvarande skolplacering och kanske även söka en ny skola till ditt barn.

Har ditt barn en skolplacering men vill byta skola, kan du ansöka om detta när som helst under året. 

Jag vill söka skola till mitt barn som:

Principer för alla typer av skolplaceringar

Du kan söka vilken skola du vill, men skolan kan bara ta emot elever i mån av plats. Det är rektorn för skolan som avgör hur många elever skolan kan ta emot. Vi har ej något kösystem. Det går endast att söka för innevarande läsår. 

För Huddinge kommuns kommunala skolor finns det dessutom principer för mottagande enligt följande prioritetsordning:

  • Syskonförtur (syskon som samtidigt går i årskurserna F–3)
  • Relativ närhet

Grundskoleavdelningen

Telefontider till grundskolans handläggare: Måndag-fredag: kl. 10.00-11.00 och kl. 13.30-14.30

Telefon: Servicecenter: 08-535 300 00

E-post: grundskoleavdelningen@huddinge.se

Uppdaterad 10 april 2018

Var informationen till din hjälp?