Söka skola i Huddinge

I Huddinge kommun finns det kommunala och fristående grundskolor och du som vårdnadshavare har rätt att fritt önska vilken skola ditt barn ska gå i. Skolplikten gäller från det år barnet fyller sex år till och med årskurs 9. 

Mer information för dig som:

Uppdaterad 3 maj 2019

Var informationen till din hjälp?