Du som är nyinflyttad

Vill behålla nuvarande skolplacering

Vill du att ditt barn ska gå kvar på sin nuvarande skola behöver du meddela detta genom att skicka e-post till grundskoleavdelningen@huddinge.se. Det är den skolan som avgör om de kan låta ditt barn gå kvar. De måste även acceptera den ekonomiska ersättning, grund- och tilläggsbelopp, som Huddinge betalar.

Grundskoleavdelningen behöver även veta om ditt barn kommer att gå kvar på fritids.

Ansökningsblankett  fritids

Inkomstblankett

Ansöka om plats i ny skola

Du som vill ansöka om en plats i en ny skola för ditt barn kan  göra detta när som helst under året. 

1. Jämför skolor 

Information om de olika skolorna hittar du under Grundskolor. Jämför gärna de olika skolorna innan du gör din ansökan, med hjälp av tjänsten Jämför grundskolor.

2. Ansök

Ansök om en ny skolplacering genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka den till:

Huddinge kommun 
Grundskoleavdelningen 
141 85 Huddinge 

Blankett för ansökan om skola 

Det är rektorn som avgör hur många barn skolan kan ta emot. Ta kontakt med skolan om du vill komma och titta på verksamheten.

Meddela oss om du söker plats på en fristående skola eller skola utanför kommunen

Vill du att ditt barn ska gå i en fristående skola i eller utanför Huddinge kommun, eller i en kommunal skola i en annan kommun, kontaktar du själv den skola eller kommun du vill söka till.

Det är viktigt att grundskoleavdelningen får veta om du gör en sådan ansökan så att de kan  göra en korrekt fördelning av  platser till Huddinges kommunala skolor. I e-tjänsten ser du hur du informerar detta.

Det är friskolan eller kommunen du söker till som avgör om de kan ta emot ditt barn. De måste också acceptera den ekonomiska ersättning, grund- och tilläggsbelopp, som Huddinge betalar.

Överklaga placeringsbeslut

Är du missnöjd med beslutet om skolplacering kan du överklaga det hos förvaltningsrätten i Stockholm.

Så här överklagar du grundskolechefens beslut till förvaltningsrätten

Grundskoleavdelningen

Telefontider till grundskolans handläggare: Måndag-fredag: kl. 10.00-11.00 och kl. 13.30-14.30

Telefon: Servicecenter: 08-535 300 00

E-post: grundskoleavdelningen@huddinge.se

Uppdaterad 17 april 2018

Var informationen till din hjälp?