Du som är nyinflyttad

Vill behålla nuvarande skolplacering

Vill du att ditt barn ska gå kvar på sin nuvarande skola behöver du meddela detta genom att skicka e-post till grundskoleavdelningen@huddinge.se. Det är den skolan som avgör om de kan låta ditt barn gå kvar. De måste även acceptera den ekonomiska ersättning, grund- och tilläggsbelopp, som Huddinge betalar.

Grundskoleavdelningen behöver även veta om ditt barn kommer att gå kvar på fritids.

Ansökningsblankett  fritids

Inkomstblankett

Ansöka om plats i ny skola

Du som vill ansöka om en plats i en ny skola för ditt barn kan  göra detta när som helst under året. 

1. Jämför skolor 

Information om de olika skolorna hittar du under Grundskolor. Jämför gärna de olika skolorna innan du gör din ansökan, med hjälp av tjänsten Jämför grundskolor.

2. Ansök

Ansök om en ny skolplacering genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka den till:

Huddinge kommun 
Grundskoleavdelningen 
141 85 Huddinge 

Blankett för ansökan om skola 

Det är rektorn som avgör hur många barn skolan kan ta emot. Ta kontakt med skolan om du vill komma och titta på verksamheten.

Meddela oss om du söker plats på en fristående skola eller skola utanför kommunen

Det är viktigt att grundskoleavdelningen får veta om du ska ansöka till en fristående skola eller en skola i en annan kommun, så att planeringen av platserna på Huddinges kommunala skolor blir korrekt. Ange därför vilka eventuella fristående skolor eller skolor i annan kommun du tänker söka till på pappersblanketten.

Om du söker plats i en fristående skola i eller utanför Huddinge kommun, eller en kommunal skola i en annan kommun, är det den skolan som avgör om de kan ta emot ditt barn. Den mottagande skolan måste också acceptera den ekonomiska ersättning, grund- och tilläggsbelopp, som Huddinge betalar.

Överklaga placeringsbeslut

Är du missnöjd med beslutet om skolplacering kan du överklaga det hos förvaltningsrätten i Stockholm.

Överklagan av rektors beslut till förvaltningsrätten

Grundskoleavdelningen

Telefontider till grundskolans handläggare: Måndag-fredag: kl. 10.00-11.00 och kl. 13.30-14.30

Telefon: Servicecenter: 08-535 300 00

E-post: grundskoleavdelningen@huddinge.se

Uppdaterad 11 november 2017

Var informationen till din hjälp?