Relativ närhet

När Huddinge kommun arbetar med skolplaceringsärenden är det centrala att inget barn ska få orimligt långt till sin skola.  Vid placeringen tar kommunen därför hänsyn till en närhetsprincip, där man utgår från något som kallas relativ närhet.

Exempel på relativ närhet:

 

Illustration som förklarar närhetsprincipen

Skola Y ligger närmast för både elev A och B, men elev B har relativt närmast till skola Y, eftersom det skulle bli orimligt långt till skola X. 

I det fall avståndet till skola X blir längre för eleven A än för eleven B, hänvisas eleven B till skola X även om det, som i exemplet ovan, kan anses orimligt långt.

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?