Uppskjuten skolplikt

Från och med 2018 omfattas barn av skolplikt från det år som de fyller 6 år. Du som vårdnadshavare kan dock ansöka om uppskjuten skolplikt om det finns särskilda skäl.

Skolplikten ska normalt fullgöras i förskoleklass som är en obligatorisk skolform. Därefter ska skolplikten fullgöras i grundskolan, såvida barnet inte ska tas emot i grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan.

Du som vårdnadshavare kan ansöka om att ditt barn ska få så kallad uppskjuten skolplikt ett år (till höstterminen det år barnet fyller sju år) om det finns särskilda skäl. Eftersom uppskjuten skolplikt innebär ett ingripande i barnets rätt till utbildning är bedömningen av de särskilda skälen strikta.

Exempel på särskilda skäl kan vara om barnet:  

  • tillbringat kort tid i Sverige och har ett annat modersmål.
  • har en intellektuell funktionsnedsättning.
  • på grund av sjukdom kommit efter i sin utveckling.
  • är fött sent på året och identifierar sig med barn som är födda ett år senare.

Det är barn- och utbildningsförvaltningen i Huddinge kommun som beslutar om uppskjuten skolplikt. Ansökan om uppskjuten skolplikt skall göras senast den 3 februari i kommunens e-tjänst.

Så ansöker du om uppskjuten skolplikt

Du som vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolplikt via kommunens e-tjänst. Du behöver BankID för att ansöka. Är ni två vårdnadshavare behöver båda godkänna ansökan med BankID.

E-tjänst för att ansöka om uppskjuten skolplikt

Ansökan för barn med skyddade personuppgifter

Om ditt barn har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ovanstående e-tjänst utan kontakta barn- och utbildningsförvaltningen för att få en särskild ansökningsblankett. Du skickar då e-post till enhetersattningutredning@huddinge.se

Söka skola

Även om du som vårdnadshavare ansöker om uppskjuten skolplikt för ditt barn är det viktigt att du söker skola inför höstterminen 2021. Detta ska göras senast den 3 februari 2021.

Mer information om att söka skola.

Uppdaterad 18 januari 2021

Var informationen till din hjälp?