Uppskjuten skolplikt

Från och med höstterminen 2018 omfattas de barn som under kalenderåret fyller 6 år av skolplikt. Skolplikten ska normalt börja fullgöras i förskoleklassen. Först därefter kan barnet börja i årskurs 1 i grundskolan eller grundsärskolan.

Efter ansökan från ett barns vårdnadshavare kan barnet beviljas uppskjuten skolplikt ett år men det måste finnas särskilda skäl för att hemkommunen ska fatta ett sådant beslut.

Särskilda skäl

Exempel på särskilda skäl är om barnet har en funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller en sjukdom. Det kan också handla om att barnet är född sent på året och i förskolan eller motsvarande har orienterat sig mot andra barn födda ett år senare, eller att barnet tillbringat en kort tid i Sverige innan skolplikten vanligtvis inträder.

Utgångspunkten om ett barn beviljas uppskjuten skolplikt är att barnet går vidare till förskoleklass ett år senare.

Ansökan

Om vårdnadshavare vill att ett barn ska få uppskjuten skolplikt kan de ansöka om detta genom att fylla i grundskoleavdelningens blankett Ansökan om uppskjuten skolplikt och skickar den till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Grundskoleavdelningen
Gymnasietorget 1
141 85 Huddinge

Blankett Ansökan om uppskjuten skolplikt

Glöm inte att bifoga det underlag som krävs för att styrka de särskilda skäl som åberopas, se instruktioner på ansökningsblanketten. Ansökan ska vara undertecknad av båda vårdnadshavarna.

Ansökan bör inkomma senast den 31 mars 2019. Även om vårdnadshavarna ansöker om uppskjuten skolplikt för sitt barn är det viktigt att de väljer skola för sitt barn inför höstterminen 2019. Detta ska göras senast den 28 februari 2019.

Mer information om att söka skola.

Mer information

För frågor kring uppskjuten skolplikt, kontakta grundskoleavdelningen. 

Uppdaterad 17 januari 2019

Var informationen till din hjälp?