Bidragsbelopp för friskolor i annan kommun

2016

BidragÅrsbeloppPer månad
Förskoleklass inkl moms 6 %, adm 3 %  
Grundbelopp 45 728  3 811
Lokalbidrag  10 188  849
Åk 1-5 inkl moms 6 %, adm 3 %  
Grundbelopp  65 410  5 451
Lokalbidrag  14 556  1 213
Åk 6-9 inkl moms 6 %, adm 3 %  
Grundbelopp  77 329 6 445
Lokalbidrag 14 556  1 213
Skolbarnsomsorg åk F-3 inkl moms 6 %, adm 3 %  
Skolbarnsomsorg åk F-3  27 799  2 317
Lokalbidrag  9 912  826
Skolbarnsomsorg åk 4-6 inkl moms 6 %, adm 3 %  
Skolbarnsomsorg åk 4-6  13 451  1 121
Lokalbidrag  2 976  248
Tilläggsbelopp inkl moms 6 %, adm 3 %  
Nyanlända  39 220  3 268
Socioekonomiskt tillägg VT    35
Socioekonomiskt tillägg HT    16,65
Modersmål inkl studiehandledning  10 388  866

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?