Bidragsbelopp för kommunala skolor i annan kommun

2016

BidragÅrsbeloppPer månad
Förskoleklass    
Grundbelopp 41 606  3 467
Lokalbidrag  9 609  801
Åk 1-5    
Grundbelopp  59 516  4 960
Lokalbidrag  13 727  1 144
Åk 6-9    
Grundbelopp  70 432  5 869
Lokalbidrag  13 727  1 144
Skolbarnsomsorg åk F-3    
Skolbarnsomsorg åk F-3  25 193  2 099
Lokalbidrag  9 347  779
Skolbarnsomsorg åk 4-6    
Skolbarnsomsorg åk 4-6  12 242  1 020
Lokalbidrag  2 804  234
Tilläggsbelopp    
Nyanlända  37 000  3 083
Socioekonomiskt tillägg VT    31
Socioekonomiskt tillägg HT    15,70
Modersmål inkl studiehandledning  9 800  817

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?