Bidragsbelopp för kommunala skolor i Huddinge

2016

BidragÅrsbeloppPer månad
Förskoleklass    
Grundbelopp 40 320  3 360
Lokalbidrag  - -
Åk 1-5    
Grundbelopp  57 677  4 806
Lokalbidrag  -  -
Åk 6-9    
Grundbelopp  68 255  5 688
Lokalbidrag  -  -
Skolbarnsomsorg åk F-3    
Skolbarnsomsorg åk F-3  25 193  2 099
Lokalbidrag  -  -
Skolbarnsomsorg åk 4-6    
Skolbarnsomsorg åk 4-6  12 242  1 020
Lokalbidrag  -  -
Tilläggsbelopp    
Nyanlända  37 000  3 083
Socioekonomiskt tillägg Unikt per enhet *  
Modersmål inkl studiehandledning Fri nyttighet för elever från Huddinge ** 

*) Det socioekonomiska tillägget fördelas till samtliga skolor inom Huddinge som uppfyller kriteriet.

**) För elever som går i skola i Huddinge, antingen kommunal skola eller friskola ingår i kommunens modersmålsorganisation. För dessa elever betalas ingen ersättning. Modersmålsundervisning för elever från andra kommuner faktureras hemkommunen.

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?