Bidragsbelopp för friskolor i Huddinge

2016

BidragÅrsbeloppPer månad
Förskoleklass inkl moms 6 %, adm 3 %  
Grundbelopp 45 728  3 811
Lokalbidrag 10 188  849
Åk 1-5 inkl moms 6 %, adm 3 %  
Grundbelopp  65 410  5 451
Lokalbidrag  14 556  1 213
Åk 6-9 inkl moms 6 %, adm 3 %  
Grundbelopp  77 329 6 445
Lokalbidrag 14 556  1 213
Skolbarnsomsorg åk F-3 inkl moms 6 %, adm 3 %  
Skolbarnsomsorg åk F-3  27 799  2 317
Lokalbidrag  9 912  826
Skolbarnsomsorg åk 4-6 inkl moms 6 %, adm 3 %  
Skolbarnsomsorg åk 4-6  13 451  1 121
Lokalbidrag  2 976  248
Tilläggsbelopp inkl moms 6 %, adm 3 %  
Nyanlända  39 220  3 268
Socioekonomiskt tillägg  Unikt per enhet *
Modersmål inkl studiehandledning  Fri nyttighet för elever från Huddinge **

*) Det socioekonomiska tillägget fördelas till samtliga skolor inom Huddinge som uppfyller kriteriet.

**) För elever som går i skola i Huddinge, antingen kommunal skola eller friskola ingår i kommunens modersmålsorganisation. För dessa elever betalas ingen ersättning. Modersmålsundervisning för elever från andra kommuner faktureras hemkommunen.

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?