Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Ungdomar mellan 16 och 19 år som inte har en gymnasieexamen  eller ett gymnasiesärskolebevis har rätt till stöd från kommunen via Kommunens aktivitetsansvar (KAA). Inom KAA arbetar studie- och yrkesvägledare som erbjuder individuellt stöd för att i första hand hjälpa ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning. KAA kan bland annat hjälpa till med kortare vägledning, längre vägledning, möjlighet att studera på Komvux innan du fyllt 20 år, CV-hjälp och intervjuträning.

Vill du ha kontakt? Hör av dig till oss via e-tjänsten "Kommunens aktivitetsansvar".

Uppdaterad 22 november 2018

Var informationen till din hjälp?