Gymnasiesärskola

I Huddinge kommun finns gymnasiesärskola på två skolor, Östra gymnasiet och SågbäcksgymnasietPå Östra gymnasiet finns det individuella programmet och från LÅ 2017/18 "Estetiska verksamheter" det nationella programmet . På Sågbäcksgymnasiet finns det nationella programmet för hotell, restaurang och bageri. Från nästa höst kan en utökning med Fordonsprogrammet blir aktuell.

Gymnasiesärskolan är en frivillig utbildning för dig som:

  • har en utvecklingsstörning som gör att du inte klarar kunskapskraven i gymnasieskolan.
  • har fått beslut från din hemkommun att du får gå i gymnasiesärskolan
  • börjar gymnasiesärskolan senast vårterminen det år du fyller 20 år
  • inte har skolplikt

gymnasiesarskola.se hittar du samlad information om gymnasiesärskolan.

Ansökan och antagning

Ansökan till gymnasiesärskolan görs via Gymnasieantagningen i Stockholms län.

I många fall kan elever under en kortare period i årskurs 9, få prova på hur det är att gå i gymnasiesärskola. Prata med din grundsärskola och den gymnasiesärskola du är intresserad av.

Gymnasiesärskolans program

Du som vill gå gymnasiesärskola kan välja mellan nio olika nationella program. Föra att gå individuellt program krävs ett beslut som visar att du har rätt att gå ett sådant. Samtliga program i gymnasiesärskolan är fyraåriga.

På nationellt program läser du ämnen medan individuellt program har ämnesområden. 

Det individuella programmet vänder sig till elever som bedömts inte kunna följa utbildningen på ett nationellt program.

Skolverket och Gymnasieantagningen kan du läsa om de olika programmen och om gymnasiesärskolan.

 

Uppdaterad 1 oktober 2019

Var informationen till din hjälp?