Gymnasieskolans läsår

Läsåret 2020/2021

Vårterminen 2021

11 januari Terminsstart enligt höstterminsschema
18 januari Läsning enligt vårterminsschema
1 mars - 5 mars Sportlov
12 mars Studiedag
6 april - 9 april Påsklov
14 maj Lovdag med anledning av Kristi Himmelsfärd
11 juni Skolavslutning åk 1 och 2

Skolavslutningar 2021 för elever i årskurs 3 

I dagsläget kommer studentavslutningar hållas på olika datum och olika tider på våra gymnasieskolor. För mer detaljerad information kontakta skolorna direkt.

Huddingegymnasiet 

Sjödalsgymnasiet  

Sågbäcksgymnasiet 

Widerströmska gymnasiet 

Östra gymnasiet 

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021

18 augusti Terminstart
1-5 november Höstlov
21 december Terminsavslut 

Vårterminen 2022

10 januari Studiedag
11 januari Terminsstart och läsning enligt höstterminsschema
17 januari Läsning enligt vårterminsschema
28 februari-4 mars Sportlov
11-14 april Påsklov
27 maj Klämdag fredag efter Kristi himmelsfärd
9 juni Skolavslutning

 

Uppdaterad 1 april 2021

Var informationen till din hjälp?