IT-gymnasiet Södertörn

IT-gymnasiet Södertörn är en fristående gymnasieskola i Flemingsberg.

IT-Gymnasiet Södertörn grundades 2001 och har idag knappt 300 elever fördelade på tre nationella program; El- och energiprogrammet, Estetiska programmet, och Teknikprogrammet. Det var en av de första fristående gymnasieskolorna med IT-inriktning och skolan har som målsättning att förbereda eleverna för framgångsrika studier efter gymnasiet och att göra dem attraktiva på arbetsmarknaden i ett ständigt föränderligt samhälle.

IT-profilen genomsyrar undervisningen oavsett program och inriktning och skolan arbetar med datorn som ett naturligt verktyg i alla kurser. Deras 25 utbildare är indelade i två arbetslag kopplade till program, men samarbetar tätt kring skolans värdegrund och elevfrågor samt pedagogiska och didaktiska frågor. De utvärderar arbetet kontinuerligt och jobbar ständigt med att öka kompetensen för att utveckla både program och undervisning.

IT-Gymnasiet Södertörn har ett väldigt tillåtande klimat; alla är välkomna och ska känna sig trygga. De arbetar mycket med att ha en god stämning och en bra arbetsmiljö på skolan så att elever och personal trivs.

Utbildningar 

På IT-Gymnasiet kan du välja mellan tre nationella program; El- och energiprogrammet (IT-Programmet), Estetiska programmet (IT Design/IT Musik), och Teknikprogrammet (IT Teknik). Inriktningarna på de olika programmen är "dator- och kommunikationsteknik" på El- och energiprogrammet, "estetik och media" eller " musik" på Estetiska programmet, och "informations- och medieteknik" på Teknikprogrammet.

 

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Kontakta oss

Uppdaterad 5 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?