Östra gymnasiet

Östra gymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Skogås.

Östra gymnasiet flyttade in i de vackra lokalerna år 2005 och allt är fortfarande ljust och fräscht. Det är högt i tak och skolan kännetecknas av öppenhet i såväl miljö som atmosfär.

Skolan är arkitektritad och byggd med en tanke om att underlätta möten och synliggöra alla som befinner sig här.

De traditionella skolkorridorerna är ersatta av öppna studieytor och gemensamma utrymmen i olika programavdelningar. De fungerar som flexibla undervisningslokaler, för att ge en varierande och inspirerande undervisning. Här finns också klassrum, grupprum och datorer. Lärarnas arbetsrum är placerade mitt bland eleverna på respektive programavdelning, vilket skapar gemenskap, trygghet och närhet mellan elever och lärare.

Skolans vision och ledord

Vi arbetar efter ledorden resultat, individ och kommunikation. Alla elever ska respekteras som individer. Det gäller både i studier och i den personliga utvecklingen. Målet är att hjälpa varje elev till bästa möjliga resultat. Vi tror att det finns ett viktigt kunskapsutbyte elever emellan, inte bara mellan elev och lärare. Därför lägger vi stor vikt vid möte och kommunikation i skolan.

Utbildningar

Östra gymnasiet har fem olika program. Ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet är direkt högskoleförberedande. El- och energiprogrammet är ett yrkesprogram, där det på Östra finns möjlighet att läsa grundläggande högskolebehörighet.

På de flesta programmen finns flera olika inriktningar och programfördjupningar, vilket ger dig som elev ett mycket stort utbud av utbildningsvägar. Vi erbjuder också en mängd kurser inom ramen för individuellt val och försöker tillgodose så många specialintressen och behov hos eleverna som möjligt. På vissa inriktningar läser elever från olika program tillsammans. 

Notering: Verksamhetspresentationen ovan är skriven av skolan.

Kontakta oss

Uppdaterad 12 december 2017

Var informationen till din hjälp?