Illustration: Tengbom

Illustration: Tengbom

Widerströmska gymnasiet

Hösten 2019 startar Widerströmska gymnasiet, en kommunal gymnasieskola med fokus på life science (naturvetenskap, teknik, hälsa och entreprenörskap) på Campus Flemingsberg. 

Det första året tar skolan emot 180 elever. Fullt utbyggd är den först 2021 med plats för 500 elever. 

Eleverna kommer kunna läsa på teknik-, naturvetenskaps-, ekonomi- eller vård- och omsorgsprogrammet, samt ett fjärde år på teknikprogrammet.  Gemensamt för hela skolan är ett fokus på life science. 

Genom att ha ett nära samarbete med högskolorna i området kommer eleverna ges goda förutsättningar för fortsatta studier på högskola eller universitet, efter studenten. 

Verksamheten blir helt integrerad i högskoleområdet Campus Flemingsberg med lokaler i NEO-byggnaden, som man delar med Karolinska Institutet, KI. Närmaste grannar är Kungliga Tekniska Högskolan, KTH och Röda Korsets högskola. På campus finns också Södertörns högskola.

Skolans lokaler kommer ha många flexibla ytor som kan förändras efter behov. Eleverna får en inspirerande och varierande studiemiljö för både kreativitet och studiero. 

Uppdaterad 3 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?

Kontakta oss