Utlandsstudier

Du som går på gymnasiet och är skriven i Huddinge kommun, kan ansöka om att studera utomlands för din skolpeng.

För att du ska kunna ta med dig skolpengen till en skola utomlands gäller det här:

  • Du är mellan 16 och 20 år, men vi ser helst att du genomför dina utlandsstudier under det andra året på gymnasiet.
  • Du är skriven i Huddinge
  • Du har en vårdnadshavare som också är skriven i Huddinge.
  • Din gymnasieskola i Sverige måste godkänna dina utlandsstudier

Skicka ansökan

Ansökan skickar du till:

Huddinge kommun
Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen
141 85 Huddinge

Ansökan består av ett brev från dig själv eller din vårdnadshavare, ett utlåtande från din nuvarande gymnasieskola och ett antagningsbesked från utlandsskolan.

Kostnader för utlandsstudier

Du kan beviljas skolpeng för högst ett års studier utomlands.

Om kostnaden för utbildningen är högre än skolpengen, står du för den kostnaden själv.

Skolpengen slutar att betalas ut om någon av dina vårdnadshavare flyttar till din utländska studieort efter att du har påbörjat utbildningen. Samma regler gäller för inackorderingstillägg. Du måste betala tillbaka ersättning som du har fått efter att vårdnadshavaren har flyttat till studieorten.

Du kan inte få ersättning för mat- och boendekostnader, men du kan söka inackorderingstillägg.

Svenska utlandsskolor 

Du kan söka de svenska utlandsgymnasierna i London, Paris, Bryssel, Fuengirola, Nairobi och Madrid. Skolorna följer den svenska läroplanen och är godkända av Skolverket.

Uppgifter till de svenska utlandsskolorna hittar du på Skolverket

Uppdaterad 16 september 2021

Var informationen till din hjälp?