Möjliggörarna

För unga 20-24 år som varken arbetar eller studerar.

Möjliggörarna är ett projekt som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, beviljat medel till för att uppsökande verksamhet ska kunna bedrivas i Huddinge och Salem bland unga (20-24 år) som varken arbetar eller studerar.

Två ambassadörer/uppsökare, "möjliggörare", arbetar för/inom befintliga insatser, Slussen och Ungdomsprojektet i Salem, UPIS, men har egna uppsökande aktiviteter. 

En viktig målgrupp att nå är "hemmasittarna" och inspirera dem till en första kontakt med befintliga verksamheter. Målet är att 75 procent av de ungdomar som söks upp ska påbörja en studie- eller yrkesinriktad sysselsättning.

Samverkanspartners är Arbetsförmedlingen, Salems kommun och Huddinge kommun genom Samordningsförbundet HBS. 

Kontakt

Maria Svahn

Möjliggörarna

Telefon: 070-437 91 46

Uppdaterad 4 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?