Grundskola för nyanlända

Du som har barn mellan 6 och 15 år som ska börja i förskoleklass eller i grundskolan, måste välja skola. Fyll i ansökningsblanketten och skicka blanketten direkt till den skola ni ansöker till.

Ansökan om skolplacering

Inskrivning, kartläggning och hälsoundersökning

Som förälder kan du önska en viss skola, men det är rektorn på skolan som avgör hur många elever de kan ta emot. Skolan kommer att kalla eleven till ett inskrivningssamtal.

Vår policy är att en nyanländ elev ska vara placerad i skolan inom en vecka från det att skolan har tagit emot ansökan.

Skolan kartlägger elevens skolbakgrund och kunskaper för att ta reda på vilken årskurs eleven ska placeras i och vilka ämnen eleven ska läsa.

En skolsköterska gör en hälsoundersökning och en kurator ser om det finns behov av psykosocialt stöd till barnet eller familjen.

Förberedelseklass och ordinarie klass

Skolorna organiserar mottagande av nyanlända elever på olika sätt. På en del skolor börjar eleven direkt tillsammans med svenskspråkiga elever, i ordinarie klass.

På andra skolor finns förberedelseklasser. Där går eleven i högst två år. Hen slussas kontinuerligt ut i ordinarie klasser i olika ämnen.

Syftet med förberedelseklasserna är att eleven ska lära sig svenska tillräckligt bra för att kunna delta i undervisningen i en ordinarie klass.

För att eleven och vårdnadshavarna ska känna sig trygga i den svenska skolmiljön arbetar vi för ett nära samarbete med vårdnadshavarna.

Behöver du hjälp?

Behöver du hjälp med ansökan eller vill diskutera något annat i samband med den är du välkommen att kontakta Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola (RCN). Här finns också kurator som bland annat kan hjälpa till med frågor om hur Sverige fungerar.

Kontakta RCN

Drop in: tisdagar kl. 9.00-11.00.

Besöksadress: Patron Pehrs väg 10, 1 tr

E-post: rcn@huddinge.se

Uppdaterad 20 juni 2017

Var informationen till din hjälp?