Gymnasieskola för nyanlända

Du som är mellan 16 och 20 år kan söka till gymnasiets språkintroduktionsprogram. Språkintroduktionsprogrammet finns på alla fyra kommunala gymnasieskolor i Huddinge.

Där lär du dig svenska för att kunna gå vidare till andra introduktionsprogram eller nationella program i gymnasieskolan.

Vill du söka till gymnasiet?

Ta kontakt med RCN via vår e-tjänst 

 Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Andra utbildningar för dig som har fyllt 18 år

Du som har fyllt 18 år, har uppehållstillstånd och har påbörjat gymnasiestudier i ditt hemland eller är EU-medborgare kan söka till SFI. Om du inte uppfyller kraven för SFI kan du vända sig till Studiefrämjandet eller kyrkans verksamhet.

Introduktionssamtal

På Resurscentrum för nyanlända, RCN, håller vi ett introduktionssamtal med samordnande pedagog och kurator, där vi tittar på din skolbakgrund och eventuella kunskaper i svenska.

Under introduktionssamtalet diskuterar vi vilken skola som är aktuell för dig. Skolan tar sedan kontakt med dig för inskrivning.

Du kommer också att bli kallad till ett hälsosamtal med en skolsköterska på RCN.  

Få hjälp och stöd på drop-in

På tisdagar kl 9.00-11.00 kan du  komma till RCN:s lokaler för att få hjälp med   t ex CSN-ansökningar eller andra frågor som rör skolan och utbildning.

Kontakta RCN

Drop in: tisdagar kl. 9.00-11.00.

Besöksadress: Patron Pehrs väg 10, 1 tr

E-post: rcn@huddinge.se

Uppdaterad 3 oktober 2018

Var informationen till din hjälp?