Planerade förskolor och skolor

Huddinge är en växande kommun och det finns ett stort behov av fler förskolor och skolor.  

Här finns planer på att bygga förskolor

Här finns planer på att bygga grundskolor

Paviljonger

I väntan på permanenta för- och grundskolor använder Huddinge paviljonger. Dagens paviljonger håller hög kvalitet och har samma miljökrav som permanenta byggnader. 

Läs mer om paviljonglösningar

Här finns planer på att bygga, eller bygga ut, förskolor de närmaste åren

Flemingsberg

Segeltorp/Kungens kurva

Sjödalen/Fullersta

Stuvsta/Snättringe

  • Solängen, fristående förskola i Stuvsta - utökning av platsantalet till våren 2018

  • Ny fristående förskola i Svartvik, byggstart planeras ske 2018.

Skogås/Trångsund

  • Ny kommunal förskola i Sjöängen - byggstart planeras ske under 2019.
  • Ny kommunal förskola i Skogås
  • Östra grundskolan - utemiljön åtgärdas under 2018.
  • Sjötorpsskolan - projekt kring tillbyggnad och utemiljö. Beräknas vara klart 2021.
  • Edboskolan - projekt i inre och yttre miljö. Beräknas vara klart 2019. 

Här finns planer på att bygga, eller bygga ut, grundskolor de närmaste åren

Flemingsberg

Segeltorp/Kungens kurva

Skogås/Länna

För närvarande finns ingen kommunal skola i Länna och det finns i dagsläget inga fastställda planer på att bygga en kommunal skola i området. Behovet av nya skolor utvärderas årligen och det ligger i planeringsarbetet att se över kommande behov.

Sjödalen/Fullersta

Trångsund

  • Trångsundsskolan byggs om. Skolbyggnaderna kommer både att byggas om och byggas ut eller rivas och ersättas av ny byggnad. Byggstart beräknas till hösten 2019 och inflytt till sommaren 2021.

 

Uppdaterad 24 september 2018

Var informationen till din hjälp?