Planerade förskolor och skolor

Huddinge är en växande kommun och det finns ett stort behov av fler förskolor och skolor.  

Här finns planer på att bygga förskolor

Här finns planer på att bygga grundskolor

Paviljonger

I väntan på permanenta för- och grundskolor använder Huddinge paviljonger. Dagens paviljonger håller hög kvalitet och har samma miljökrav som permanenta byggnader. 

Läs mer om paviljonglösningar

Här finns planer på att bygga, eller bygga ut, förskolor de närmaste åren

Flemingsberg

Segeltorp/Kungens kurva

  • Ny fristående förskola i Västeräng

Sjödalen/Fullersta

Högmora

  • Ny fristående förskola i Svartvik, byggnation planeras starta under 2020.

  • Nybyggnad av kommunal förskola i Högmora.

Stuvsta/Snättringe

Skogås/Trångsund 

  • Ny kommunal förskola i Sjöängen, byggnation planeras starta under 2020. 
  • Ny kommunal förskola i Skogås
  • Ny fristående förskola i Österhagen, byggnation planeras starta under 2020.

Här finns planer på att bygga, eller bygga ut, grundskolor de närmaste åren

Flemingsberg

  • Utbyggnad av kommunala Glömstaskolan - beräknas vara klar till hösten 2020

Segeltorp/Kungens kurva

Skogås/Länna

  • Västra Länna 1

För närvarande finns ingen kommunal skola i Länna och det finns i dagsläget inga fastställda planer på att bygga en kommunal skola i området. Behovet av nya skolor utvärderas årligen och det ligger i planeringsarbetet att se över kommande behov.

Sjödalen/Fullersta

Stuvsta/Snättringe

Trångsund

 

Uppdaterad 19 mars 2020

Var informationen till din hjälp?