Paviljonger

Paviljonger finns på flera förskolor och grundskolor i Huddinge kommun. Talldalens förskola är en av dem som driver sin verksamhet i paviljonger. 
En del föräldrar var skeptiska till en början, men alla är jättenöjda nu säger Agneta Wall, biträdande rektor på Talldalens förskola.

Miljövänligt

Paviljongerna består av moderna moduler med bra miljömässiga material, anpassade efter just den specifika skolverksamhet som ska bedrivas i den.

Det är samma miljökrav för paviljonger som för permanenta byggnader. Rummen är stora och kan delas upp i mindre rum med bra akustik och ljudmiljö. Lokalerna är ljusa och modulens fönster är lågt placerade med breda fönsternischer för att passa de små barnen. 

— Paviljonger är en bra lokallösning  av flera anledningar, de är rymliga, miljövänliga, går att anpassa till varje unik verksamhet och går snabbt att ställa i ordning. Kraven på paviljongerna är lika höga som när Huddinge kommun bygger permanenta för- och grundskolor. Paviljonger används när vi väntar på att detaljplaner ska tas fram, vid eventuella överklaganden av planer eller i väntan på att permanenta skolor ska bli klara säger Elaine Jansson, lokalstrateg på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

— Det är viktigt att arbetsmiljön i paviljongerna är lika bra som i en permanent förskola och skola, berättar Mia Bergström, lokalplaneringschef på Barn- och utbildningsförvaltningen. 

Tillfälligt bygglov

Precis som vid andra byggen krävs det bygglov och paviljonger får snabbt tillfälliga bygglov i maximalt femton år. Just det korta tidsperspektivet kan vara en fördel exempelvis vid varierande storlek på barngrupper där det på sikt inte behövs lika många platser. En annan fördel är att paviljonger med en liten anpassning lätt kan göras om till en annan typ av verksamhetslokal. Kommunen hyr paviljongerna av Huge, kommunens fastighetsbolag som förvaltar och är ansvarig för uppförandet av modulerna. 

Uppdaterad 26 november 2019

Var informationen till din hjälp?