Förlängt datum för utfärdande av slutbetyg

20-04-24

Nyhet

Regeringen har beslutat att flytta fram sista datumet för utfärdande av slutbetyg till 1 juli 2021 (tidigare datum var 1 juli 2020). 

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska äldre bestämmelser om sådan behörighet fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2021 har fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning.

Till Utbildningsdepartementets pressmeddelande

Uppdaterad 24 april 2020

Var informationen till din hjälp?