Möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux förlängs ytterligare fyra år

21-04-06

Nyhet

Regeringen har beslutat att flytta fram sista datumet för utfärdande av slutbetyg till 1 juli 2025 (tidigare datum var 1 juli 2021).

Därmed får elever, som på grund av pandemin tvingats skjuta upp sina studier, längre tid att fullfölja sina studier och få ut ett slutbetyg.

För att slutbetyg även fortsatt ska ge behörighet till utbildning inom högskolan eller yrkeshögskolan ska de äldre bestämmelserna om behörighet också fortsätta att gälla för den som senast den 1 juli 2025 har fått slutbetyg från gymnasial komvux.

Uppdaterad 19 april 2021

Var informationen till din hjälp?