För dig som är elev på Komvux

Ditt schema

Du kan se ditt schema på webben om du är antagen till grundläggande vuxenutbildning. Om du är antagen till gymnasievux eller en yrkesutbildning, kontaktar du din skola för att få ditt schema.

 1. Öppna WebViewer 
 2. Skriv ditt personnummer (i formatet ÅÅMMDD-XXXX) i den tomma rutan längst upp till vänster
 3. Välj vecka då din kurs startar, i rutan bredvid period

När du måste vara borta från studierna

Det är viktigt att du kommer till första kurstillfället, annars kommer du att strykas från kursen.

Du som studerar på Vux Huddinge måste ringa in din frånvaro före kl. 12.00 varje dag, på telefonnummer 0515-777 600.

OBS! Detta gäller bara dig som studerar på Vux Huddinge (Patron Pehrs väg). Går du på en annan skola, ska du rapportera frånvaro till den skolan. 

Det är viktigt att din frånvaro redovisas på rätt sätt, eftersom det påverkar din rätt att få studiemedel från CSN.

Mer utförlig information om olika anledningar till frånvaro finns på CSN.

När du är sjuk

Den första sjukdagen ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan och tala om att du är studerande. Från och med den fjortonde sjukdagen måste du skicka in ett läkarintyg till försäkringskassan.

När du är sjukskriven

Om du är sjukskriven måste du lämna in en kopia på ett läkarintyg till Vux Huddinges reception. Du får inte studera om du är sjukskriven på heltid.

När du tar hand om sjuka barn

Är du borta i sju dagar eller mer, för att ta hand om sjuka barn, måste du anmäla det till CSN senast en vecka efter den första dagen du var hemma med barnet. När det har gått åtta dagar behövs ett läkarintyg. Lämna en kopia av det till receptionen på Vux Huddinge.


När du vill avbryta eller göra avbrott i studierna

Om du vill göra avbrott i dina studier ska du meddela det till Vux Huddinges reception och till din lärare. Prata med läraren innan du avbryter studierna.

Konsekvenser av ett avbrott

När du gör ett avbrott påverkas ditt studiemedel från CSN, dina möjligheter att fortsätta studera och din studieplan.

Om du har varit frånvarande i mer än två veckor registreras du som ej studieaktiv. Då tar CSN kontakt med dig. Var därför noga med att meddela din lärare om du är sjuk eller om du ska resa bort.

Läs mer om hur avbrott i studierna påverkar ditt studiemedel på CSN:s webbplats.


Du kan söka studiemedel från CSN

När du studerar kan du ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. De anger vilka regler som gäller på sin webbplats.

Du kan vänta med att göra din ansökan till CSN tills du vet om du har blivit antagen.

Kontakta CSN vid frågor

Om du har frågor om ditt studiemedel kontaktar du CSN.

Telefon: 0771-276 000

Måndag-fredag, kl. 08.00-16.30

Vill du ha svar på allmänna frågor som rör studiemedel kan du också gå in på CSN:s Facebooksida

Du kan få bra handledning och information om hur du sker till CSN på sajten omstudiemedel.se


Betyg

När du är klar med en kurs eller utbildning får du ett betyg. Betygsskalan har fem godkända steg – A-E – och ett underkänt steg – F.

Läs mer om betygsskalan på Skolverkets webbplats

Du kan se dina betyg när du loggar in på ansökningswebben - Min studieplan.

Beställ betyg

Beställ utskrift av dina betyg

Betyg till antagning för universitet och högskola

Dina betyg skickas elektroniskt till antagningen för universitet och högskola.

Betyg som är satta före den 1 januari 2012 måste du själv skicka till Antagningsservice.

Observera att dina betyg endast syns på antagningen när du har gjort en ansökan via antagning.se.

Slutbetyg eller gymnasieexamen

Du kan få ut slutbetyg fram till 1 juli 2020. Efter det försvinner slutbetygen och ersätts av en gymnasieexamen. Den är antingen en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen.

Eftersom slutbetyget ersätts av gymnasieexamen ändras också reglerna för tillträde till universitet och högskola. Det kan du läsa om på antagning.se.


Gymnasiearbete

För att du ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Gymnasiearbetet knyter ihop dina studier på den inriktning du har valt för examen. Det är viktigt att du i början av dina komvuxstudier planerar kursval och inriktning med en studievägledare.

Skolverket finns mer information om vad gymnasiearbetet innebär.

Läser du en yrkesutbildning kan du fråga på din skola om du kan göra ditt arbete där.

Läser du för en studieförberedande examen kan du söka via vår ansökningswebb.


Nivåtest

Om du är osäker vilken nivå du ligger på och vilken kurs du ska läsa, kan du göra ett nivåtest. Hos oss kan du göra tester i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Testdatum

Du anmäler dig i receptionen till ett datum som passar dig. Gör din anmälan senast en vecka innan testdatum.

 • Fredag 19 januari
 • Fredag 16 februari
 • Fredag 9 mars
 • Fredag 20 april
 • Fredag 25 maj

Tid: kl. 08.00  

Lokal:  Patron Pehrs väg 8, 2 tr. Sal 203

Testet tar cirka 2 timmar. Ta med dig giltig legitimation. 


Gör en prövning om du vill tenta av en kurs

Du som vill tenta av en kurs kan göra en prövning för att få betyg i kursen. Kostnaden är 500 kronor/kurs. Du betalar till den skola som genomför prövningen.

Prövningen är gratis om du går på kommunal vuxenutbildning och har fått betyget F, om du gör prövningen inom ett år från betygsdatumet.

Anmäl dig till prövning 

Du anmäler dig direkt till den skola där du vill göra din prövning. Vux Huddinge anordnar inga prövningar på gymnasial nivå. 

Här hittar du kontaktuppgifter till våra utbildningsanordnare


Beskriv dina kunskaper på ditt eget språk

Har du arbetslivserfarenhet från ditt hemland? Eller erfarenhet från arbete här i Sverige?

Med hjälp av Arbetsförmedlingens självskattningsformulär kan du beskriva din kompetens och kunskap från den bransch som du tidigare arbetat inom, på ditt eget modersmål.

Formulären finns på 13 olika språk och inom 16 olika branscher.

Arbetsförmedlingens självskattningsformulär


Reserabatt hos SJ och SL

Du kan ansöka om reserabatt hos SL och SJ om du

 • studerar på en utbildning som är studiemedelsberättigad (det gäller alltså inte dig som studerar på SFI)
 • studerar minst 13 sammanhängande veckor på en termin
 • har en studietakt på minst 75% 
 • har ett giltigt studerandekort

Studerandekortet kan du beställa på www.mecenat.se eller www.studentkortet.se.

Har du studiestöd från CSN så får du ett digitalt kort i mobilen ca 2-3 veckor efter den första utbetalningen på terminen. Vill du ha ett plastkort måste du beställa det själv via Mecenats eller Studentkortets hemsida.

Har du inte studiestöd från CSN måste du själv skicka in ett studieintyg till Mecenat eller Studentkortet. Då skickar de ett studerandekort hem till dig utan kostnad. På intyget måste du ange studietakt, poäng och kurstid.

Du får ditt studieintyg i Vux Huddinges reception eller genom att mejla till vux@huddinge.se. Be att få ditt intyg digitalt skickat till din mejladress.


Uppdaterad 12 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?