Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Stockholms län på grund av hög brandrisk. Förbudet gäller tills vidare.

Läs mer om eldningsförbudet

Att studera på Komvux

Ditt schema

Du kan se ditt schema på webben om du är antagen till grundläggande vuxenutbildning. Om du är antagen till gymnasievux eller en yrkesutbildning, kontaktar du din skola för att få ditt schema.

 1. Öppna WebViewer 
 2. Skriv ditt personnummer (i formatet ÅÅMMDD-XXXX) i den tomma rutan längst upp till vänster
 3. Välj vecka då din kurs startar, i rutan bredvid period

Att göra en prövning

Om du saknar eller vill höja betyg i en kurs kan du göra en prövning. Det innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och sedan genomför en skriftlig och muntlig examination på kursen. Du blir bedömd och får betyg på en gång.

Om du har läst en kurs på komvux tidigare och fått betyget F kan du inom ett år efter kursens slut genomföra en prövning kostnadsfritt. Annars kostar det 500 kronor per prövning.

Anmäl dig till prövning 

Du väljer själv vilken skola du vill göra din prövning på. Du anmäler dig och betalar direkt till den skolan. Vux Huddinge anordnar inga prövningar. 

Här hittar du kontaktuppgifter till våra utbildningsanordnare


Beställ studerandekort

Du kan ansöka om reserabatt hos SL och SJ om du

 • studerar på en utbildning som är studiemedelsberättigad (du som studerar på SFI kan inte ansöka)
 • studerar minst 15 sammanhängande veckor på en termin
 • har en studietakt på minst 75% 
 • har ett giltigt studerandekort

Studerandekortet kan du beställa på www.mecenat.se eller www.studentkortet.se.

Har du studiestöd från CSN så får du ett digitalt kort i mobilen ca 2-3 veckor efter den första utbetalningen på terminen. Vill du ha ett plastkort måste du beställa det själv via Mecenats eller Studentkortets hemsida.

Har du inte studiestöd från CSN måste du själv skicka in ett studieintyg till Mecenat eller Studentkortet. Då skickar de ett studerandekort hem till dig utan kostnad. På intyget måste du ange studietakt, poäng och kurstid.

Du får ditt studieintyg i Vux Huddinges reception eller genom att mejla till vux@huddinge.se. Be att få ditt intyg skickat till din mejladress.


Anmäl dig till nivåtest

Om du är osäker på vilken kurs du ska läsa och vilken nivå du ligger på, kan du göra ett nivåtest. Hos oss kan du göra tester i svenska, svenska som andraspråk, matematik och engelska.

Testdatum

Du anmäler dig i receptionen till ett datum som passar dig. Gör din anmälan senast en vecka innan testdatum.

 • Fredag 17 aug
 • Fredag 21 sep
 • Fredag 19 okt
 • Fredag 16 nov
 • Fredag 14 dec

Tid: kl. 08.00  

Lokal:  Patron Pehrs väg 8, 2 tr. Sal 203

Testet tar cirka 2 timmar. Ta med dig giltig legitimation. 


Att söka studiemedel från CSN

När du studerar kan du ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. De anger vilka regler som gäller på sin webbplats.

Du kan vänta med att göra din ansökan till CSN tills du vet om du har blivit antagen.

Kontakta CSN vid frågor

Om du har frågor om ditt studiemedel kontaktar du CSN.

Telefon: 0771-276 000

Måndag-fredag, kl. 08.00-16.30

Vill du ha svar på allmänna frågor som rör studiemedel kan du också gå in på CSN:s Facebooksida

Du kan få bra handledning och information om hur du söker till CSN på sajten omstudiemedel.se


När du är borta från studierna

Det är viktigt att du kommer till första kurstillfället, annars kommer du att strykas från kursen.

Du som studerar på Vux Huddinge (Patron Pehrs väg) måste ringa in din frånvaro före kl. 12.00 varje dag, på telefonnummer 0515-777 600. Går du på en annan skola, ska du rapportera frånvaro till den skolan. 

Det är viktigt att din frånvaro redovisas på rätt sätt, eftersom det påverkar din rätt att få studiemedel från CSN.

Mer utförlig information om olika anledningar till frånvaro finns på CSN.

När du är sjuk

Den första sjukdagen ska du göra en sjukanmälan till försäkringskassan och tala om att du är studerande. Från och med den fjortonde sjukdagen måste du skicka in ett läkarintyg till försäkringskassan.

När du är sjukskriven

Om du är sjukskriven måste du lämna in en kopia på ett läkarintyg till Vux Huddinges reception. Du får inte studera om du är sjukskriven på heltid.

När du tar hand om sjuka barn

Är du borta i sju dagar eller mer, för att ta hand om sjuka barn, måste du anmäla det till CSN senast en vecka efter den första dagen du var hemma med barnet. När det har gått åtta dagar behövs ett läkarintyg. Lämna en kopia av det till receptionen på Vux Huddinge.

När du gör avbrott i studierna

Om du vill göra avbrott i dina studier ska du meddela den skola du läser på. Prata med läraren innan du avbryter studierna.

Tänk på att ditt studiemedel från CSN påverkas när du gör ett avbrott. Om du har varit frånvarande i mer än två veckor registreras du som ej studieaktiv och avbrottas från dina studier. Var därför noga med att meddela din lärare om du är sjuk eller om du ska resa bort.

Läs mer om hur avbrott i studierna påverkar ditt studiemedel på CSN:s webbplats.


Betyg, slutbetyg och gymnasieexamen

När du är klar med en kurs eller utbildning får du ett betyg. Betygsskalan har fem godkända steg – A-E – och ett underkänt steg – F.

Läs mer om betygsskalan på Skolverkets webbplats

Du kan se dina betyg när du loggar in på Ansökan - Min studieplan.

Slutbetyg eller gymnasieexamen

Du kan få ut ett slutbetyg fram till 1 juli 2020. Efter det försvinner slutbetygen och ersätts av en gymnasieexamen. En gymnasieexamen är antingen högskoleförberedande eller yrkesinriktad.

Eftersom slutbetyget ersätts av gymnasieexamen ändras också reglerna för tillträde till universitet och högskola. Det kan du läsa om på antagning.se

Betyg till antagning för universitet och högskola

Dina betyg skickas elektroniskt till antagningen för universitet och högskola.

Betyg som är satta före den 1 januari 2012 måste du själv skicka till Antagningsservice.

Observera att dina betyg endast syns på antagningen när du har gjort en ansökan via antagning.se.


Gymnasiearbete

För att du ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete.

Gymnasiearbetet knyter ihop dina studier på den inriktning du har valt för examen. Det är viktigt att du i början av dina komvuxstudier planerar kursval och inriktning med en studievägledare.

Skolverket finns mer information om vad gymnasiearbetet innebär.

Läser du en yrkesutbildning kan du fråga på din skola om du kan göra ditt arbete där.

Läser du för en studieförberedande examen kan du söka via vår ansökningswebb.


Uppdaterad 16 februari 2018

Var informationen till din hjälp?