Beställ betyg

Sfi-betyg

Betyg i kurs D skickas hem automatiskt efter avslutad kurs, du behöver inte beställa någon betygsutskrift.

Slutbetyg/Gymnasieexamen

Vill du ha en utskrift på ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen kontaktar du någon av våra studievägledare.

Betyg till antagning för universitet och högskola

Dina betyg skickas elektroniskt till antagningen för universitet och högskola. Du behöver inte beställa dessa betyg.

Betyg som är satta före 1 januari 2012 måste du själv skicka till Antagningsservice.

Beställ betyg

Jag vill att betygen

Uppdaterad 16 februari 2018

Var informationen till din hjälp?