Ansök till grundvux

2. Här kan du läsa

Vi har grundläggande vuxenutbildning i egen regi i Huddinge.

Undervisningen bedrivs i våra lokaler på Patron Pehrs väg 6-8 i Huddinge.


3. Ansök via ansökningswebben

Du ansöker via vår ansökningswebb om du är skriven i Huddinge kommun. Om du inte redan har ett konto, måste du skapa det först, för att kunna logga in och söka kurser. 

Ansökningswebben (för dig som har konto)

Skapa ett konto på ansökningswebben 

Om du inte har tillgång till dator kan vi hjälpa dig med din ansökan i receptionen på Vux Huddinge. Där kan du också få ett nytt lösenord.

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte ansöka via ansökningswebben. Ansök med pappersblankett istället.

Rutiner när du söker med skyddad identitet

Ansökningsblankett komvux


4. Bifoga betyg till din ansökan

Du måste lämna in betyg från dina tidigare studier för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Du behöver inte lämna in dina betyg om du:

 • har studerat vid någon av Huddinges kommunala gymnasieskolor; Sjödalgymnasiet, Östra gymnasiet, Huddingegymnasiet eller Sågbäcksgymnasiet.
 • har studerat på SFI eller komvux via Vux Huddinge. 

Har du inte möjlighet att bifoga dina betyg digitalt när du gör din ansökan, kan du lämna dem till oss genom att:

 • maila betygen till vux@huddinge.se (bifoga dem som en PDF-fil)
 • lämna betygen till vår reception på Patron Pehrs väg 6, 2 trappor
 • skicka betygen med post till Vux Huddinge, 141 85 Huddinge

5. Grupplacering och nivåtest

När du har gjort din ansökan kommer du att kallas till ett nivåtest. Resultatet på testet visar vilken delkurs du kommer att börja läsa. 

Nivåtestet gör du i samband med kursstart.


6. Se status på din ansökan

Logga in och se status på din ansökan på ansökningswebben, under ”Min studieplan”.

Förklaring till de olika statusbeskeden:

 • Antagen - Du är antagen till kursen.
 • Behandlas - Din ansökan är fortfarande under behandling.
 • Behörig - Du är behörig att läsa kursen men beslut har inte tagits om du är antagen.
 • Betyg ej inlämnat - Du har inte lämnat in dina betyg från tidigare studier.
 • Ej antagen - Du är inte antagen till sökt kurs. Du har redan godkänt betyg i kursen eller hör inte till prioriterad grupp eller kurs.
 • Ej behörig - Du saknar förkunskaper för sökt kurs.
 • Ej start - Kursen startar inte på grund av för få sökande.
 • Test - Diagnostisk test är inte gjort eller resultat från nivåtest har inte inkommit ännu.
 • Schemakrock - Du har kurser som krockar med varandra och är därför inte antagen.
 • Väntar betyg - Betyg från tidigare studier saknas. Lämna in betyg innan sista kompletteringsdag.

7. Då får du besked

Du som söker till grundvux får ett antagningsbesked skickat hem till dig med brev. Har du blivit antagen får du information om vilket datum du ska komma och göra ditt nivåtest. Resultatet på testet visar vilken delkurs du kommer att börja läsa.

Har du sökt till en skola i en annan kommun så kommer den skolan att skicka ut en kallelse till dig.


8. Om du vill studera i en annan kommun

Det är alltid din hemkommun som beslutar om du får studera i en annan kommun eller inte.

Om du bor i Huddinge och vill studera i en annan kommun

Fyll i ansökan från komvux i den kommun du vill studera i. Skriv ut ansökan och lämna in till Vux Huddinge för beslut. 

Exempel: Du bor i Huddinge kommun och vill studera på komvux i Stockholms kommun. Du fyller i ansökan på komvux Stockholms ansökningswebb. Skriv ut ansökan och lämna till Vux Huddinge för beslut.

Så här gör du en ansökan

Om du bor i en annan kommun än Huddinge och vill studera i Huddinge

Fyll i Vux Huddinges ansökningsblankett och lämna in till komvux i din hemkommun för beslut.

Exempel: Du bor i Botkyrka kommun och vill studera på Vux Huddinge. Fyll i Vux Huddinges ansökningsblankett. Lämna in ansökan till komvux i Botkyrka för beslut.

Ansökningsblankett Vux Huddinge


Uppdaterad 12 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?