Ansök till gymnasievux

3. Ansök via ansökningswebben

Du ansöker via vår ansökningswebb om du är skriven i Huddinge kommun. Om du inte redan har ett konto, måste du skapa det först, för att kunna logga in och söka kurser. 

Ansökningswebben (för dig som har konto)

Skapa ett konto på ansökningswebben 

Om du inte har tillgång till dator kan vi hjälpa dig med din ansökan i receptionen på Vux Huddinge. Där kan du också få ett nytt lösenord.

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte ansöka via ansökningswebben. Ansök med pappersblankett istället.

Rutiner när du söker med skyddad identitet

Ansökningsblankett komvux


4. Bifoga betyg till din ansökan

Du måste lämna in betyg från dina tidigare studier för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Du behöver inte lämna in dina betyg om du:

 • har studerat vid någon av Huddinges kommunala gymnasieskolor; Sjödalsgymnasiet, Östra gymnasiet, Huddingegymnasiet eller Sågbäcksgymnasiet.
 • har studerat på SFI eller komvux via Vux Huddinge. 

Har du inte möjlighet att bifoga dina betyg digitalt när du gör din ansökan, kan du lämna dem till oss genom att:

 • maila betygen till vux@huddinge.se (bifoga dem som en PDF-fil)
 • lämna betygen till vår reception på Patron Pehrs väg 6, 2 trappor
 • skicka betygen med post till Vux Huddinge, 141 85 Huddinge

5. Om du vill ändra din ansökan

Du kan ändra eller ta bort sökta kurser som ännu inte behandlats av oss. Logga in på ansökningswebben för att ändra dina sökta kurser.

Du kan inte ändra eller ta bort sökta kurser som redan har blivit behandlade. Ta kontakt med administrationen på Vux Huddinge så hjälper vi dig.


6. Se status på din ansökan

Vi skickar inte ut antagningsbesked. Logga in och se status på din ansökan på ansökningswebben, under ”Min studieplan”. 

Förklaring till de olika statusbeskeden:

 • Antagen - Du är antagen till kursen.
 • Behandlas - Din ansökan är fortfarande under behandling.
 • Behörig - Du är behörig att läsa kursen men beslut har ännu inte tagits om du är antagen.
 • Betyg ej inlämnat - Du har inte lämnat in dina betyg från tidigare studier.
 • Ej antagen - Du är inte antagen till sökt kurs. Du har redan godkänt betyg i kursen eller hör inte till prioriterad grupp för att få starta.
 • Ej behörig - Du saknar förkunskaper för sökt kurs.
 • Ej start - Kursen startar inte på grund av för få sökande.
 • Test - Diagnostisk test är inte gjort eller resultat från nivåtest har inte inkommit ännu.
 • Schemakrock - Du har kurser som krockar med varandra och är därför inte antagen.
 • Väntar betyg - Betyg från tidigare studier saknas. Lämna in betyg innan sista kompletteringsdag.

7. Då får du besked

Om du blir antagen får du information från utbildningsanordnaren via SMS, e-post eller brev, ungefär två veckor innan kursstart.

Blir du inte antagen, hittar du information om detta på ansökningswebben, under "Min studieplan".  

Om det är fler sökande än antal platser gör vi ett urval. Vi prioriterar dig som:

 • har kort utbildning, före de med längre utbildning
 • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) och söker arbete
 • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) men saknar gymnasieutbildning
 • har grundskoleutbildning (eller motsvarande) men behöver komplettera en yrkesutbildning
 • vill skola om dig och gå en gymnasial yrkesutbildning
 • vill byta till ett annat yrke

8. Om din kurs inte startar

Om din kurs inte startar, till exempel för att antalet sökande är för få, måste du själv ta kontakt med en annan utbildningsanordnare för att se om de har plats att ta emot dig.

Utbildningsanordnaren kontaktar sedan Vux Huddinge med antagningsuppgifter. Du behöver inte ta kontakt med oss.

Du hittar kontaktuppgifter till våra anordnare här 


9. Om du vill studera i en annan kommun

Det är alltid din hemkommun som beslutar om du får studera i en annan kommun eller inte.

Om du bor i Huddinge och vill studera i en annan kommun

Fyll i ansökan från komvux i den kommun du vill studera i. Skriv ut ansökan och lämna in till Vux Huddinge för beslut. 

Exempel: Du bor i Huddinge kommun och vill studera på komvux i Stockholms kommun. Du fyller i ansökan på komvux Stockholms ansökningswebb. Skriv ut ansökan och lämna till Vux Huddinge för beslut.

Så här gör du en ansökan

Om du bor i en annan kommun än Huddinge och vill studera i Huddinge

Fyll i Vux Huddinges ansökningsblankett och lämna in till komvux i din hemkommun för beslut.

Exempel: Du bor i Botkyrka kommun och vill studera på Vux Huddinge. Fyll i Vux Huddinges ansökningsblankett. Lämna in ansökan till komvux i Botkyrka för beslut.

Ansökningsblankett Vux Huddinge


Uppdaterad 13 oktober 2017

Var informationen till din hjälp?