Ansök till Grundvux

Hur ser jag kursutbudet?

Vi erbjuder kurser på dagtid och kvällstid på 10 eller 20 veckor. 

All undervisning bedrivs i våra lokaler på Patron Pehrs väg 6-8 i Huddinge.

För att se hela kursutbudet loggar du in på vår ansökningswebb. Har du inte sökt till oss tidigare måste du först skapa ett användarkonto för att kunna logga in.


Skapa studerandekonto och/eller Logga in

Är det första gången du ska söka kurser skapar du ett studerandekonto med ditt personnummer och ett eget valt lösenord. Du behöver en e-postadress för att kunna registrera dig.

Om du inte har tillgång till dator kan vi hjälpa dig med din ansökan i receptionen på Vux Huddinge.

Om du har skyddad identitet

Du som har skyddad identitet ska inte ansöka via ansökningswebben. Ansök med pappersblankett istället.

Rutiner när du söker med skyddad identitet

Ansökningsblankett komvux


Hur gör jag för att lämna in mina betyg?

Du måste lämna in betyg från dina tidigare studier för att vi ska kunna behandla din ansökan.

Du behöver inte lämna in dina betyg om du:

 • har studerat på SFI eller komvux via Vux Huddinge. 

Har du inte möjlighet att bifoga dina betyg digitalt när du gör din ansökan, kan du lämna dem till oss genom att:

 • maila betygen till vux@huddinge.se (bifoga dem som en PDF-fil)
 • lämna betygen till vår reception på Patron Pehrs väg 6, 2 trappor
 • skicka betygen med post till Vux Huddinge, 141 85 Huddinge

Hur gör jag för att ändra min ansökan?

Du kan ändra eller ta bort sökta kurser som ännu inte behandlats av oss. Logga in på ansökningswebben för att ändra dina sökta kurser.

Du kan inte ändra eller ta bort sökta kurser som redan har blivit behandlade. Ta kontakt med administrationen på Vux Huddinge så hjälper vi dig.


Vad betyder statusen på min ansökan?

Under "Mina sidor" kan du följa din ansökan och se vilken status den fått.

Förklaring till de olika statusbeskeden:

 • Antagen - Du är antagen till kursen.
 • Behandlas - Din ansökan är fortfarande under behandling.
 • Behörig - Du är behörig att läsa kursen men beslut har inte tagits om du är antagen.
 • Betyg ej inlämnat - Du har inte lämnat in dina betyg från tidigare studier.
 • Betyg VUX - Vi väntar på godkända betyg från pågående kurs.
 • Ej antagen - Du är inte antagen till sökt kurs. Du har redan godkänt betyg i kursen eller hör inte till prioriterad grupp eller kurs.
 • Ej behörig - Du saknar förkunskaper för sökt kurs.
 • Gy-nivå - Du är på gymnasial nivå och ska söka till gymnasievux.
 • Kontakta studievägledare - Kontakta studievägledare på grundläggande nivå.
 • Schemakrock - Du har kurser som krockar med varandra och är därför inte antagen.
 • Väntar betyg - Betyg från tidigare studier saknas. Lämna in betyg innan sista kompletteringsdag.
 • Webbansökan - Din ansökan har inkommit men inte behandlats ännu.

När får jag svar?

Du som söker till grundvux får en kallelse till nivåtest skickad hem till dig med brev. Nivåtestet gör du vid kursstart för att se vilken delkurs du ska börja läsa.

I kallelsen får du information om vilket datum du ska komma och göra ditt test. Har du sökt till en skola i en annan kommun så kommer den skolan att skicka ut en kallelse till dig.


Hur gör jag för att söka till en annan kommun?

Du har rätt att söka utbildning i annan kommun på grundläggande nivå. Fyll i ansökan hos aktuell kommun och lämna in till Vux Huddinge för beslut senast 2 veckor innan kursstart.

Kom ihåg att det alltid är din hemkommun som beslutar om du får studera i en annan kommun eller inte.

Så här gör du en ansökan

Ansökningsblankett för dig som bor i annan kommun än Huddinge

Du som vill studera i Huddinge men bor i en annan kommun, kan inte söka via vår ansökningswebb.

Fyll i vår ansökningsblankett nedan och lämna in den till din hemkommun för beslut.

Ansökningsblankett Huddinge


Uppdaterad 13 februari 2018

Var informationen till din hjälp?